Verkkosivustojen saavutettavuus

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta astui voimaan 1.4.2019. Lain tarkoituksena on edistää julkisten toimijoiden verkkopalvelujen saavutettavuutta ja siten parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluja yhdenvertaisesti. Myös kirkon verkkosivustojen on oltava saavutettavuusvaatimuksien mukaisia. 

Pyrimme jatkuvasti kehittämään kirkon verkkosivustojen saavutettavuutta. Tavoitteena on, että kirkon viesti on kaikkien ihmisten saatavilla. Verkkosivut suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman helposti navigoitaviksi ja erilaisten apuvälineiden kanssa yhteensopiviksi. 

Kaikilla verkkosivustoilla julkaistaan saavutettavuuseloste, jossa sivuston mahdolliset saavutettavuuspuutteet on kerrottu. 

Verkkosivustojen saavutettavuudesta voi antaa palautetta verkkolomakkeella.

Lisätietoja

asiantuntija

Petra Honkaranta-Siivari

+358401425185

Eteläranta 8
00130, Helsinki

Takaisin sivun alkuun