Hallitsemisesta tasa-arvoon

Tämän työskentelyn raamatunkohdat johdattelevat pohtimaan alamaisuuden murtumista ja tasa-arvoisuuden rakentumista.

Vaihe 1. Ennakkovalmistautuminen


Avoinna oleva kirja.Lue Ef. 6:1–9.

Tekstissä kuvataan hierarkkisesti järjestynyttä yhteiskuntaa, jossa kuuliaisuutta pidetään kristillisenä hyveenä, eikä orjuutta aseteta kyseenalaiseksi. Pohdi lukiessasi seuraavia kysymyksiä, kirjoita ajatuksiasi muistiin ja ota ne mukaan yhteiseen keskusteluun:

 • Ovatko tekstissä kuvatut hierarkkiset järjestykset Jumalan luomia ja muuttumattomiksi tarkoitettuja? Vai pitääkö tekstiä lukea ensisijaisesti ohjeina sen ajan yhteiskunnassa eläville kristityille, joilla pienen vähemmistön edustajina oli hyvin vähäiset mahdollisuudet muuttaa yhteiskunnallisia oloja?
 • Onko kehitys kohti suurempaa tasa-arvoa yhteiskunnassa, avioliitossa ja kirkossa ristiriidassa Raamatun kanssa, vai onko se itse asiassa Raamatun ja ennen kaikkea Jeesuksen innoittamaa?
 • Mitä itse ajattelet tekstistä näiden kysymysten valossa? Kirjoita ajatuksesi muistiin.

Vaihe 2. Yhteinen keskustelu

Pohtikaa yhdessä keskustellen miten etukäteen luettu kohta Efesolaiskirjeessä (6:1-9) sopii yhteen seuraavien väittämien tai raamatunjakeiden kanssa:

 • Kaikki ihmiset on luotu Jumalan kuviksi.
 • Jeesus osoitti erityistä huolenpitoa naisia ja lapsia kohtaan, kuten myös sairaita ja köyhiä, sekä moraalisesti ja uskonnollisesti marginaalisoituja ihmisiä kohtaan.
 • Jeesus julisti, että palveleminen on suurempaa kuin tulla palvelluksi, ja että Jumalan valtakunnassa hierarkkiset järjestykset ovat päinvastaisia verrattuina hänen aikansa yhteiskuntajärjestelmiin.

Lukekaa seuraavaksi kertomus Aadamin ja Eevan karkottamisesta paratiisista (1. Moos. 3:16–24), jossa naisen alisteinen asema suhteessa mieheen kuvataan seurauksena syntiinlankeemuksesta. Pohtikaa, muuttaako Jeesuksen toteuttama sovitustyö tätä asetelmaa?

Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeessä (Gal. 3:26–28) näin: “Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi.” Tämä radikaali tasa-arvo ei alkukirkossa toteutunut avioliitossa eikä perheessä.

Käykää keskustelua luettujen raamatunkohtien herättelemänä seuraavista teemoista:

 • Onko sinusta mahdollista pitää kiinni ajatuksesta kaikkien ihmisten tasa-arvoisuudesta Kristuksessa samalla kun puolustetaan käsitystä, että Jumala on luonut ikuisia muuttumattomia hierarkkisia järjestyksiä, joissa toiset ihmisryhmät hallitsevat, toiset palvelevat?
 • Ovatko Galatalaiskirjeen sanat sovellettavissa keskusteluun siitä, miten kirkossa tulisi suhtautua seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolisen identiteetin moninaisuuteen? Johtuvatko homoseksuaalisten suhteiden synnyttämät kielteiset reaktiot ainakin osittain siitä, että ne kyseenalaistavat patriarkaaliseen järjestelmään kuuluvat valtasuhteet?
 • Tulisiko kristittyjen kyseenalaistaa epäoikeudenmukaisia lakeja ja pyrkiä muuttamaan perhettä, kirkkoa ja yhteiskuntaa tasa-arvoisempaan ja oikeudenmukaisempaan suuntaan?
 • Mitkä vaikuttamistavat ovat oikeutettuja kristityille? Puoluepoliittinen vaikuttaminen, mielipidekirjoitusten kirjoittaminen, lobbaaminen, lakkoilu, mielenosoituksiin osallistuminen?
 • Löytyykö mielestäsi tilanteita, joissa kristityllä on oikeus tai jopa velvollisuus käyttää väkivaltaa epäoikeudenmukaisuuksien poistamiseksi?

Työskentelyn suunnittelijat: Emma Audas, Eetu Kejonen ja Björn Vikström

Mies seisoo jättiläisen jalkojen edessä.
Takaisin sivun alkuun