Johtamiskoulutus

Johtamisen erityiskoulutus (JOK) tuo vahvan ammatillisen osaamisen perustan kirkolliseen johtamiseen

Kirkon johtamiskoulutus vastaa seurakuntatyön tarpeisiin ja antaa eväitä arjen johtamistyöhön. Koulutus on monimuotoista, työelämälähtöistä, ohjattua oppimista, joka toteutuu tiiviinä vuoropuheluna arjen johtamistyön ja tietoisen opiskelun välillä.

Johtamisen erityiskoulutuksen osaamistavoitteena on, että osallistuja

  • osaa johtaa ja ohjata organisaatiotaan huomioiden toimintaympäristöjen muutokset, verkostoitumisen ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet sekä kirkon kokonaistilanteet,
  • osaa orientoitua ja rakentaa johtamistyönsä kirkon perustehtävän, yhteisöllisyyden ja paikallisen vaikuttavuuden pohjalta, 
  • osaa vahvistaa strategista henkilöstöjohtamista työllään, 
  • tiedostaa oman työnsä ja sen tulosten riippuvan siitä, kuinka hän itse johtajana mahdollistaa muiden onnistumisen työssään ja
  • osaa arvioida ja kehittää omaa ja muiden toimintaa huomioiden organisaation tarpeet ja sen tulevaisuus.

Johtamiskoulutus muodostuu moduuleista. Lue kokonaisuudesta Johtamisen erityiskoulutus -dokumentista. Lisätietoa aloitus- ja perusvaiheen moduuleista löydät alasivuilta Johtamisen perusteet, Seurakuntatyön johtamisen tutkinto, Johtajana kirkossa sekä Johtamiskoulutus kirkkoherroille ja hallinnon johdolle.

Kirkon johtamiskoulutuksen modulitaulukko
Johtamisen erityiskoulutuksen moduulitaulukko

Johtamisen erityiskoulutus on johtamistyön ammatillista osaamista vahvistava kokonaisuus, jonka aikana osallistutaan oman kehittymisen ja työtehtävien kannalta mielekkäisiin koulutuksiin. Koulutuksia toteuttavat Kirkon tutkimus ja koulutus ja hiippakunnat.  Koulutukset on suunnattu kirkon johtamistehtävissä työskenteleville. 

Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen oppimisajattelu: voimavarat ja vuorovaikutus

Hiippakuntien järjestämät johtamiskoulutukset

  • Johtamisen perusteet (5 op) JOK/V ja JOK/P/KHRA
  • Seurakuntatyön johtamisen tutkinto (5 op) JOK/P/KHRA
  • Johtamiskoulutus kirkkoherroille ja hallinnon johdolle JOK/P/KHRA, JOK/P/HALLJOHTO
  • Hiippakuntien koulutustarjonta 2024

Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen järjestämät johtamiskoulutukset

Katso lisää henkilöstökoulutuskalenterista

Tarkempia tietoja koulutuksista antavat Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen johtamiskouluttajat ja hiippakuntien dekaanit.

Takaisin sivun alkuun