Valiokunnat valmistelevat päätöksiä, valitsijat henkilövalintoja

Kirkolliskokouksen päätökset valmistellaan valiokunnissa. Jokainen edustaja kuuluu johonkin valiokuntaan.

Kirkolliskokoukselle tehdystä esityksestä tai aloitteesta käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka jälkeen päätetään, mihin valiokuntaan asia lähetetään valmisteltavaksi. Ehdotuksen valiokuntaan lähettämisestä tekee puheenjohtajien neuvoston.

Valiokunta käsittelee asian kolmessa käsittelyssä ja laatii siitä päätösehdotuksen sisältävän mietinnön. Kirkolliskokous päättää asian valiokunnan mietinnön pohjalta.

Valitsijoiden tehtävät liittyvät toimielinten ja keskushallinnon henkilövalintoihin.

Takaisin sivun alkuun