Laajennettu puheenjohtajien neuvosto

Laajennetun puheenjohtajien neuvoston tehtävänä on antaa pyydettäessä lausunto siitä, vaatiiko ehdotuksesta päättäminen määräenemmistön.

Laajennettuun puheenjohtajien neuvostoon kuuluvat arkkipiispa, kirkolliskokouksen varapuheenjohtajat, valiokuntien puheenjohtajat ja jos valiokunnan puheenjohtaja on piispa, valiokunnan keskuudestaan valitsema maallikko, valitsijoiden puheenjohtaja, hiippakuntien piispat sekä kenttäpiispa.

Puheenjohtajana on arkkipiispa ja varapuheenjohtajana kirkolliskokouksen varapuheenjohtajat. Sihteerinä toimii kirkolliskokouksen pääsihteeri.

Tapio Luoma
arkkipiispa, kirkolliskokouksen, piispainkokouksen ja kirkkohallituksen puheenjohtaja
arkkipiispa@evl.fi

Takaisin sivun alkuun