Puheenjohtajien neuvosto

Puheenjohtajien neuvostoon kuuluvat arkkipiispa, kirkolliskokouksen varapuheenjohtajat sekä valiokuntien puheenjohtajat ja valitsijoiden puheenjohtaja. Sihteerinä toimii kirkolliskokouksen pääsihteeri.

Puheenjohtajien neuvoston tehtävänä on

  • tehdä kirkolliskokoukselle ehdotuksia kokoontumispaikkakunnasta, kokoontumisajoista ja muista kirkolliskokouksen työskentelyä koskevista kysymyksistä sekä siitä, mihin valiokuntaan asia lähetetään valmisteltavaksi ja minkä valiokunnan tulee antaa asiasta lausunto ja mahdollisen ylimääräisen valiokunnan asettamisesta.
  • antaa ohjeita kirkolliskokouksen työn järjestelyistä sekä valiokuntien toimialoista ja valiokuntatyöstä, sidonnaisuuksien ilmoittamisesta sekä valiokuntien jäsenten valinnassa noudatettavasta menettelystä.

Puheenjohtajien neuvosto voi antaa ohjeita puheenvuorojen pyytämisestä ja pitämisestä. Se voi määrätyn asian yhteydessä suosittaa, että asiaa täysistunnossa käsiteltäessä noudatetaan niin sanottua nopeatahtista käsittelyä, jolloin puheenvuorot ovat enintään esimerkiksi viiden minuutin mittaisia.

Puheenjohtaja, jäsenet ja sihteeri

Tapio Luoma
arkkipiispa, kirkolliskokouksen, piispainkokouksen ja kirkkohallituksen puheenjohtaja
arkkipiispa@evl.fi

NN
kirkolliskokousedustaja, kirkolliskokouksen 1. varapuheenjohtaja

NN
kirkolliskokousedustaja, kirkolliskokouksen 2. varapuheenjohtaja

NN
perustevaliokunnan puheenjohtaja

NN
käsikirjavaliokunnan puheenjohtaja

NN
kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunnan puheenjohtaja

NN
kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunnan puheenjohtaja
NN
kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja

NN
yleisvaliokunnan puheenjohtaja

NN
kirkolliskokousedustaja, kansliavaliokunnan puheenjohtaja

NN
kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunnan puheenjohtaja

Takaisin sivun alkuun