Asioiden käsittely

Kirkolliskokouksen työskentely

Kirkolliskokouksen työjärjestys (1.7.2023 alkaen, PDF)

Näin kirkolliskokous toimii

  • Kirkolliskokoukselle voivat tehdä esityksiä piispainkokous, kirkkohallitus ja hiippakuntavaltuustot sekä aloitteita kirkolliskokousedustajat.
  • Asiat valmistellaan valiokunnissa ja niistä päätetään täysistunnossa.
  • Kirkolliskokouksen puheenjohtaja on arkkipiispa. Kirkolliskokous valitsee toimikaudekseen kaksi varapuheenjohtajaa.

Asian käsittely kirkolliskokouksessa

Vireille tulleesta asiasta käydään täysistunnossa aluksi lähetekeskustelu, jonka lopuksi asia lähetetään valmisteltavaksi valiokuntaan. Valiokunta voi asiaa valmistellessaan pyytää lausuntoja ja kuulla asiantuntijoita.

Täysistunto tekee päätöksen valiokunnan mietinnön päätösehdotuksesta, tarvittaessa äänestämällä.

Istuntoviikon kulku

Kirkolliskokous alkaa messulla, jonka jälkeen puheenjohtaja avaa istuntokauden. Istuntokausi koostuu täysistunnoista ja valiokuntatyöskentelystä. Viikon ohjelmassa on yleensä kyselytunti, jolloin edustajat voivat esittää kysymyksiä piispainkokouksen ja kirkkohallituksen jäsenille sekä kirkkohallituksen viranhaltijoille.

Asioiden käsittelyjärjestyksestä laaditaan etukäteen alustava suunnitelma, mutta tilanne elää viikon aikana työskentelyn mukaan.

Edustajien lisäksi paikalla ovat läsnäolo- ja puheoikeutettuina lainoppineet asiantuntijat ja kirkkohallituksen kansliapäällikkö sekä kirkkoneuvokset. Yleisöllä on mahdollisuus seurata täysistunnon kulkua istuntosalin takaosassa.

Takaisin sivun alkuun