Lapsistrategian toimeenpano kirkossa

Jokainen on tärkeä –

lapsistrategian toimeenpano-ohjelma kirkossa


Kansallinen lapsistrategia julkaistiin keväällä 2021, ja se koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Sen tavoitteena on luoda lapsen oikeuksia kunnioittava, lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Kirkossa liitymme samoihin tavoitteisiin yhteiskunnan kanssa ja kirkko on ollut mukana lapsistrategian valmistelussa. Samalla haluamme kehittää omaa toimintaa lapsilähtöiseksi ja perheitä huomioivaksi. Siksi on tehty kirkon lapsistrategian toimeenpano-ohjelma, joka hyväksyttiin kirkkohallituksen täysistunnossa marraskuussa 2022.

Lapsistrategian toimeenpano kirkossa

Lapsistrategian toimeenpanolla kirkossa rakennetaan lapsi- ja perhemyönteistä kirkkoa, jossa voi turvallisesti pohtia uskoon ja elämään liittyviä kysymyksiä ja saada tukea ihmisenä kasvamiseen. Toimeenpano-ohjelmassa esitetyt toimenpiteet sekä lapsi- ja perhemyönteisen seurakunnan tuntomerkit täydentävät ja tukevat sitä laajaa työtä, jota lapsen oikeuksien edistämiseksi kirkossa on tehty jo pitkään.

Lapsistrategiaan liittyminen on luontevaa jatkoa kirkon aiemmalle lapsilähtöiselle toiminnalle (esim. Lapsivaikutusten arviointi LAVA, nuorten vaikuttajaryhmät). Näin rakennetaan yhdessä lapsi- ja nuorimyönteinen, kaikkien lasten kirkko, jossa lapset ja nuoret saavat sekä mahdollisuuden olla itse toimijoina että tarvitsemansa turvan ja avun.

Lapsistrategian toimeenpano-ohjelma laadittu yhteistyössä valtakunnallisten kirkollisten toimijoiden sekä seurakuntien työntekijöiden kanssa. Se on voimassa kirkon strategian ajan eli v. 2026 asti.

Esite: Kansallisen lapsistrategian toimeenpano kirkossa
Asiakirja: Kansallisen lapsistrategian toimeenpano kirkossa

Ruotsiksi
Esite Alla är viktiga
Asiakirja Alla är viktiga

Englanniksi
Esite Everyone counts

Takaisin sivun alkuun