Ulkopuolisuuden ehkäisy

Kirkon ulkopuolisuudenehkäisyn tavoite on, että kukaan ei jää yksin. Ulkopuolisuuden ehkäisy on työote kaikessa kirkon toiminnassa. Sitä toteutetaan varsinkin varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä ja diakoniatyössä. Erityisnuorisotyöntekijät vahvistavat ja kehittävät toimintaa entistä mahdollisemmaksi erilaisissa elämän tilanteissa oleville ja tukevat yksilöllisemmällä työotteella muuta kirkon kasvatustyötä.

Erityisnuorisotyö

Kirkon kasvatuksen työ ulkopuolisuuden ehkäisemiseksi tähtää yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden torjumiseen, lapsen, nuoren ja perheen voimistumiseen sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Ulkopuolisuuden ehkäisy on asenne ja työote, joka jokaisen kirkon kasvattajan tulee omaksua. Samaan aikaan se on erityistehtävä, joka etsii ja tukee niitä lapsia ja nuoria, jotka muuten jäävät tavoittamatta.

Peruste kirkon työlle ulkopuolisuuden ehkäisemiseksi nousee sen perustehtävästä kasvatuksen ja diakonian alueilla. Jumalan rakkaus jalkautuu ihmisten teoiksi. Ulkopuolisuuden ehkäisyssä toimitaan pitkäjänteisesti ja yhteistyöhakuisesti, ansaiten lasten, nuorten ja perheiden sekä yhteistyökumppaneiden luottamuksen. Ulkopuolisuuden ehkäisy kehittyy ja uudistuu reagoiden nopeasti toimintaympäristön tarpeisiin.

Ulkopuolisuuden ehkäisyn silmälasit

Polku- toimintamalliin on luotu Ulkopuolisuuden ehkäisyn silmälasit, joiden avulla voi kehittää omia työprosesseja mahdollisimman sisään kutsuviksi.

Ulkopuolisuuden ehkäisy

Että kukaan ei jää yksin

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kasvatuksen
ulkopuolisuuden ehkäisyn suuntaviivat

Että kukaan ei jää yksin
Takaisin sivun alkuun