Omaishoitajuus

Yli miljoona suomalaista auttaa läheisiään päivittäisissä toimissa. Omaishoidolla tarkoitetaan hoitomuotoa, joka mahdollistaa kaikenikäisten toimintakyvyltään heikentyneiden, vammaisten ja sairaiden henkilöiden kotona asumisen. Tietoa omaishoidosta – Omaishoitajat ry

Omaishoitotilanteista noin 60 000 on sitovia ja vaativia, mutta vain runsaassa 50 000 tapauksessa on tehty omaishoitolakiin perustuva omaishoitosopimus (Sotkanet-tilastokanta, 2021).

Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman yhtenä tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä seurakuntien kanssa.Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelma.pdf (valtioneuvosto.fi)

Kirkko tukee omaishoitajia

Seurakunnat tukevat omaishoitajia ja heidän läheisiään esimerkiksi järjestämällä leiri- ja retkitoimintaa yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa. Osa leireistä tarjoaa omaishoitajalle ja hoidettavalle yhteistä virkistystä. Omaishoitajille järjestetään myös omia leirejä, joilla he saavat tukea ja mahdollisuuden tavata toisiaan.

Seurakunnissa erityisesti diakoniatyöntekijät kohtaavat omaishoitajien tarpeet. Monissa seurakunnissa on erilaisia keskusteluryhmiä omaishoitajille.

Materiaalia

Selvitys omaishoidon tuen kansallisista kriteereistä (OMAKARI)

OMAKARI

Takaisin sivun alkuun