Näin olemme edistyneet

Kirkossa tehdään ahkerasti töitä Hiilineutraali kirkko 2030 -strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kirkolliskokous päätti tehdä Hiilineutraali kirkko 2030 yhdeksi kirkon kärkihankkeista vuosiksi 2023 – 2025. Määräraha mahdollistaa vuodeksi 2023 asiantuntijan tukemaan seurakuntien liittymistä kirkon ympäristöjärjestelmään ja uusimaan ympäristödiplominsa. Vuosiksi 2024 – 2025 se mahdollistaa talotekniikan asiantuntijan rekrytoimisen tukemaan seurakuntien työtä. Määräraha myös mahdollistaa mm. hiilineutraalisuuden etenemisen seuraamisen ja todentamisen.

Uudistettu Kirkon ympäristödiplomin käsikirja tarjoaa seurakunnille työvälineitä ympäristövastuun kantamiseen. Se on seurakunnille rakennettu tie hiilineutraalisuuteen. Käsikirja on julkaistu verkossa. Ilmastostrategian tavoitteena .on, että diplomi olisi vuonna 2025 kaikilla seurakunnilla. Se on vielä kaukana, mutta sitä kohti edetään. Lue tästä diplomiseurakuntien tilanne. Toisaalta lähes jokainen suurempi seurakuntatalous on jo mukana kirkon ympäristöjärjestelmässä.

Seurakuntien metsien hiilivarat ja hiilinielut on kartoitettu. Voit tutustua Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemän selvityksen tuloksiin.

Kirkon hiilijalanjälkiluku on laskettu. Vuoden 2019 päästöt olivat noin 215 tuhatta tonnia hiilidioksidia. Lue lisää laskennasta ja sen tuloksista. Laskenta on tapahtunut ostolaskujen perusteella ja sitä tulee vielä tarkentaa edellä mainituilla mittareilla ja indikaattoreilla. Nyt esimerkiksi kasvanut sähkön hinta näyttäytyy lisääntyvinä päästöinä, vaikka olisi siirrytty fossiilittomaan sähköön.

Kirkon eläkerahasto (KER) on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen ja osallistuu aktiivisesti ilmastonmuutostyöskentelyyn. Kirkon eläkerahasto tavoittelee hiilineutraalia sijoitussalkkua vuoteen 2035 mennessä uuden ilmastostrategiansa mukaisesti.

Seurakunnille ja seurakuntayhtymille on laadittu kiinteistöstrategiamalli ja -ohje. Seurakuntia ohjeistetaan muun muassa parantamaan rakennusten energiatehokkuutta sekä mittaamaan ja seuraamaan tilojen käyttöastetta. Uusien tilojen suunnittelussa hiilijalanjäljen laskennan tulisi kattaa rakennuksen koko oletettavissa oleva elinkaari.

Kirkon oma kiinteistöjärjestelmä Basis on otettu laajasti käyttöön seurakunnissa. Järjestelmän kautta on mahdollista muun muassa seurata kiinteistöjen energiankulutusta. Lue lisää seurakuntien kiinteistöjen hallinnasta.

Kirkkohallitus myöntää vuosittain avustusta seurakunnille kulttuuriperinnön hoitoon sekä rakennusten ylläpitoon. Kirkkohallituksen täysistunto päätti 19.2.2021 muuttaa hiilineutraalisuusavustusten jakoperusteita vuosiksi 2021–2023. Kirkon keskusrahaston rakennusavustuksesta vuonna 2021 jaettava summa on miljoona euroa. Tästä summasta kohdennetaan 80 % ensisijaisesti hiilineutraalisuutta tukeviin vanhan rakennuskannan energiahankkeisiin ja 20 % muihin rakennusten korjaushankkeisiin. Muutoksesta on tiedotettu yleiskirjeellä nro 5/2021 (PDF).

Monet seurakunnat suunnittelevat parhaillaan sähköauton latauspisteen asentamista esimerkiksi tiekirkkona toimivan kirkon yhteyteen. Aiheesta lisää Kirkonkello-verkkojulkaisussa: Voiko tiekirkossa jo ladata sekä sielun että sähköauton? (17.5.2021)

Tehdään yhdessä hiilineutraali kirkko vuoteen 2030 mennessä!

Lisätietoja antavat talotekniikan asiantuntija Jari Poutiainen, yliarkkitehti Edla Mäkelä (rakennukset), maankäyttöpäällikkö Harri Palo ja hankkeen projektipäällikkönä toimiva Ilkka Sipiläinen.

Takaisin sivun alkuun