Artikkeleita sairaalasielunhoidosta

Sairaalasielunhoito on vakiintunut erottamattomaksi osaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimintaa. Nykymuotoinen sairaalasielunhoito täyttää 100 vuotta 2025.
Sairaalasielunhoidolla tarkoitetaan potilaan eksistentiaalista ja hengellistä tukea. Toiminta on asiakaslähtöistä, ammatillista ja potilaan vakaumusta kunnioittavaa. Jokainen ihminen kohdataan ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä. Sairaalasielunhoito on osa potilaan ja läheisen psykososiaalista tukea.

Sielunhoito-käsite

Sielunhoito ei käsitteenä ole yksiselitteinen (Kettunen 2020a, 366). Tässä sielunhoito tarkoittaa tukea, joka kohdistuu ihmisen mieleen ja psyykkiseen kokemistodellisuuteen ja jossa sielunhoitaja edustaa kristillistä yhteisöä. Sielunhoito voi toteutua tiedollisena, konkreettisena, emotionaalisena ja hengellisenä tukena (Kettunen 2020a, 366, 2013, 16; Itkonen 2018, 64). Sielunhoitoon ei aina sisälly hengellistä ulottuvuutta. Sielunhoidon lähikäsitteitä ovat psykoterapia, pastoraalipsykoterapia, pastoraalipsykologia ja pastoraaliteologia.

asiantuntija

Virpi Sipola

+358505142125

ETELÄRANTA 8
00130, HELSINKI

Takaisin sivun alkuun