Tilaturvallisuus muualla kuin seurakunnan tiloissa tehtävässä työssä

Seurakuntatyötä tehdään merkittävässä määrin myös muualla kuin seurakunnan omissa tiloissa. Työntekijöiden ja tilanteisiin osallistujien turvallisuudesta on huolehdittava mahdollisuuksien mukaan. Kotikäyntejä tehtäessä on tärkeää muistaa, että kotikäynnin tulee perustua suulliseen tai kirjalliseen sopimukseen asunnon haltijan kanssa. Kotikäynnin mahdolliset riskit tulee arvioida aina etukäteen.

Seurakunnat ovat usein mukana myös erilaisissa tapahtumissa esimerkiksi toreilla, kauppakeskuksissa ja messuilla. Saapastoiminnassa toimitaan ilta- ja yöaikaan haastavissa olosuhteissa ulkona kaduilla, metsissä, rannoilla ja festivaaleilla myös päihtyneiden tai huumaavia aineita käyttäneiden asiakkaiden parissa.

Jokaisesta tällaisesta toiminnasta tehdään turvallisuussuunnitelma. Riittävään resurssointiin ja työntekijöiden turvallisuuteen on tärkeää kiinnittää huomiota erityisesti näissä tilanteissa. Silloin kun seurakunta on pääjärjestäjänä, huolehditaan asianmukaisista luvista ja tapahtumailmoituksista viranomaisten kanssa, järjestyksen valvonnasta, liikenteenohjauksesta ym.

Ennen tapahtumaa perehdytään julkisten tilojen turvallisuusohjeisiin sekä käytettävän tilan omiin turvallisuusohjeisiin. Työntekijöiden tulee huolehtia, että tilanteisiin osallistuvat vapaaehtoiset vastuuhenkilöt niin ikään perehdytetään tilojen turvallisuusohjeisiin.

Takaisin sivun alkuun