Henkinen huolto

Kirkon lakisääteinen tehtävä on tarjota henkistä huoltoa ja huolehtia kriisin uhreista. Tämä tarkoittaa psykososiaalisen tuen ja turvan tarjoamista kaikille, joita kriisi koskettaa. Siksi seurakunnat pitävät yllä Henkisen huollon (HeHu) valmiusryhmiä, jotka toimivat osana yhteiskunnan psykososiaalisen tuen kokonaisuutta onnettomuus- ja kriisitilanteissa.

Tutustu uudistettuun Henkisen huollon ohjeeseen:

Henkisen huollon toimintaohje seurakunnille 2024

Mitä on henkinen huolto?

Kirkon henkisen huollon tehtävänä on tarjota tukea ja apua niille, jotka sitä tarvitsevat onnettomuuksien ja kriisien aikana. Psykososiaalinen tuki käsittää psyykkisen, sosiaalisen ja henkisen tuen, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä selviytymään ja toipumaan traumaattisista tilanteista.

Kirkon henkinen huolto tarkoittaa läsnäoloa, ahdistuksen kohtaamista ja käytännön tukea. Tukea annetaan myös pelastustyöhön osallistuville ja kaikille, joita kriisi koskettaa. Seurakunnan työntekijät ovat eri ikäisiä koskevissa kriiseissä merkittävä voimavara.

HeHu-ryhmät ovat kirkon psykososiaalisen tuen yhteistyöryhmiä, jotka hälytetään tarvittaessa sosiaali- ja kriisipäivystyksen toimesta. HeHu-ryhmät koostuvat seurakuntien koulutetuista työntekijöistä ja niitä johtavat kapitulien ja seurakuntien nimeämät vastuuhenkilöt. Hälytykseen vastanneet ryhmän jäsenet liittyvät osaksi viranomaisten ja järjestöjen muodostamaa tukiverkostoa, joka tarjoaa akuuttia tukea.

Auttamispyyntö voi tulla myös kirkkoherralta tai tuomiokapitulilta paikallisen kriisin yhteydessä tai muussa kriisiosaamista vaativassa tilanteessa.

Henkinen huolto seurakunnan arjessa

Onnettomuus- ja kriisitilanteissa hengelliset ja eksistentiaaliset kysymykset nousevat usein esille. Tällöin seurakunnat avaavat kirkkonsa ovet hiljentymistä, suruhartauksia ja muita yhteisön tarpeita varten.

Tilaisuudet suunnitellaan tilanteen mukaan ja järjestetään yhteistyössä viranomaisten kanssa. Muita tarvittavia toimia organisoidaan kirkkoherran johdolla, ja seurakunta osallistuu aktiivisesti hädässä olevien tukemiseen osana laajempaa auttajaverkostoa.

Kirkon tarjoama tuki perustuu läsnäoloon, kohtaamiseen ja turvallisten tilojen tarjoamiseen. Kirkon henkinen huolto on osa seurakunnan varautumista ja valmiussuunnittelua ja sen tarkoituksena on varmistaa riittävä tuki ja apu kaikille kriisin keskellä oleville.

Lue lisää: Henkisen huollon toimintaohje seurakunnille 2024

Läs mer: Instruktioner till församlingarna om stöd i kris 2024

asiantuntija

Petri Patronen

+358404842622

Eteläranta 8
00130, HELSINKI

Takaisin sivun alkuun