Roomalaiskatolinen kirkko

Kirkkojenvälistä yhteyttä on pidetty yllä eri tavoin, mm. Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa, erilaisissa teemaseminaareissa, vierailujen muodossa (suomalaisten piispojen vierailut Vatikaanissa sekä paavin vierailu Suomessa) sekä Luterilaisen maailmanliiton ja Paavillisen kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston ykseyskomissiossa.

Ekumeeninen delegaatio on vuodesta 1985 lähtien vieraillut pyhän Henrikin päivänä Roomassa ja tavannut yksityisvastaanotolla myös paavin. Mukana on vuorollaan yksi luterilaisen kirkon piispoista ja katolisen kirkon piispa, joskus myös ortodoksinen arkkipiispa. Video vuoden 2018 vierailusta.

Merkittävin saavutus luterilaisten ja roomalaiskatolisen kirkon yhteyspyrkimyksissä on Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista (YJV 1999), jonka lopulliseen muotoiluun kirkkomme vaikutti huomattavalla tavalla (Eero Huovinen, Simo Peura, Antti Saarelma). Saavutettu yhteisymmärrys on mm. edistänyt ulkosuomalaistyön järjestelyjä katolisissa maissa sekä toiminut pohjana esimerkiksi ruotsalais-suomalaiselle bilateraaliselle dialogille. Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista -julkaisusta tuli v. 2019 kuluneeksi 20 vuotta, jonka kunniaksi järjestettiin juhlaseminaari ja vietettiin ekumeeninen rukoushetki.

Suomalais-ruotsalainen luterilais-katolinen dialogi vuosina 2002-2009 jatkoi vanhurskauttamisteeman syventämistä Ruotsin ja Suomen kirkollisessa kontekstissa. Tulokset julkaistiin raportissa Vanhurskauttaminen kirkon elämässä (2010). Teologinen dialogi jatkui kansallisena dialogina piispojen Simo Peura ja Teemu Sippo SCJ johdolla 2014-2017. Mukana oli myös katolisen ekumeenisen teologian kansainvälisiä asiantuntijoita. Dialogin raportti: Communion in Growth. Declaration on the Church, Eucharist and Ministry (2017).

LML:n ja roomalaiskatolisen kirkon kristittyjen ykseyden neuvoston dialogikomissiossa edustajamme ja sen luterilainen pj. on emerituspiispa Eero Huovinen. Komissio on toiminut vuodesta 1967 alkaen, ja se on käsitellyt useita keskeisiä opillisia kysymyksiä (mm. ehtoollinen, evankeliumi, kirkko-oppi, ykseys, virka).

Ykseyskomissio julkaisi v. 2013 raportin From Conflict to Communion, joka suomennettiin nimellä Vastakkainasettelusta yhteyteen. Se on tärkeä dokumentti myös reformaation 500-vuotismerkkivuoden 2017 näkökulmasta. Komissio jatkaa työtä aiheenaan “Kaste kasvavan yhteyden perustana”. Asiakirjaan From Conflict to Communion liittyy myös opinto-opas paikallista käyttöä varten: Study Guide

Paavi Franciscuksen ja piispa Munib Younanin yhteinen julkilausuma Lundissa 31.10.2016 (suomeksi)

Luterilais-katolisen dialogin nykynäkymät (johtava asiantuntija Tomi Karttusen luento 2020)

Dokumentaatio

Julkaisut ja tutkimus

Reseptio-lehtiä, joissa on julkaistu materiaalia luterilais-katolisista dialogeista:

johtava asiantuntija

Tomi Karttunen

+358505941713

Eteläranta 8
00130, HELSINKI

Takaisin sivun alkuun