Luottamushenkilön rooli ja tehtävät

Kuvituskuva, luottamushenkilöitä kokoustilanteessa, henkilö käyttää omaa puheenvuoroaan.

Luottamushenkilöllä on tärkeä rooli seurakuntien määrärahoja, henkilöstöä ja kiinteistöjä koskevissa päätöksissä. Luottamushenkilöt vastaavat strategisesta johtamisesta seurakunnassa. He määrittävät tavoitteen ja suunnan, mitä kohden pyritään menemään. Seurakunnan virkamiesjohto vastaa operatiivisesta johtamisesta. Se huolehtii ja vastaa toiminnan järjestämisestä niin, että strategiset tavoitteet saavutetaan. Seurakuntien luottamushenkilöt edustavat laajasti koko jäsenistöä: kirkon ovet ovat avoinna erilaisille mielipiteille.

Luottamushenkilö

  • edustaa seurakuntalaisia ja luo julkisuudessa kuvaa kirkosta kristittyjen yhteisönä ja työnantajana
  • antaa osaamisensa seurakunnan käyttöön.

Luottamushenkilön vaikuttaminen tapahtuu osana kollektiivista päätöksentekoa

  • seurakunnan/seurakuntayhtymän toiminnan ja talouden suunnitteluun.
  • kiinteistöjen rakentamiseen ja korjaamiseen
  • henkilöstöresursseihin, työntekijävalintoihin ja palvelussuhteen päättämisiin, virkojen ja tehtävien sisältöihin sekä palkkaukseen, työsuojeluun ja työhyvinvoinnin edistämiseen
  • rahojen ja resurssien käyttöön
  • seurakuntatyön kehittämiseen ja painopisteiden valintaan
  • kirkolliskokousedustajien, hiippakuntavaltuutettujen ja piispan valintaan.

Lue lisää:

Päätöksenteko seurakunnassa
Seurakunnan kokousmenettely
Hyvä käytös seurakunnan toimielimissä (Työturvallisuuskeskus)

Työnantajuus kirkossa  

Päätöksiä tekevänä toimielimenä seurakunnissa kirkkovaltuusto ja seurakuntayhtymissä yhteinen kirkkovaltuusto toimivat ylimpänä työnantajan edustajina ja ylimpänä työnantajavallan käyttäjänä. Valtuusto päättää strategiasta ja tarvittavista resursseista sekä linjaa noudatettavan henkilöstöpolitiikan sekä muun muassa perustaa ja lakkauttaa virat.  

Seurakunnan kirkkoneuvosto tai seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto, joka valmistelee henkilöstöpoliittiset päätökset kirkkovaltuustolle/yhteiselle kirkkovaltuustolle, käyttää käytännössä valtuuston työnantajavaltaa.  Kirkkoneuvoston ohjesäännöllä neuvoston ratkaisuvaltaa henkilöstöasioissa voidaan siirtää niin haluttaessa ylimmälle virkamiesjohdolle tai muille johtaville viranhaltijoille. Työnjohdosta vastaa seurakunnan johto, kirkkoherra, talouspäällikkö ja väliportaan esimiehet.

Lue lisää:

Työnantajuus kirkossa
Ovet auki – Suomen ev.lut.kirkon strategia vuoteen 2026
Opas seurakuntien strategiatyöhön
Hiilineutraali kirkko Kirkon energia- ja ilmastostrategia
Kirkon kasvatus ja perheasiat: Kirkon tulevaisuusselonteko 2018

Lisätietoja

juristi

Suvi-Maria Wilska

+358401627145

ETELÄRANTA 8
00130, HELSINKI

Takaisin sivun alkuun