Silmälasit kehittämisen apuna

Iloisia naisia liian isot aurinkolasit päässään

Tavoite on tarkastella Polun kokonaisuutta silmälasien kautta siten, että löydetään mahdollisimman monia ja erilaisia näkökulmia.

Erilaiset silmälasit

Polun kokonaisuutta voi tarkastella erityisistä näkökulmista, katsoa koko Polkua tiettyjen silmälasien lävitse. Seurakunta valitsee, minkä silmälasien läpi Polkua kulloinkin tarkastellaan ja kehitetään.

Polun tarkastelu silmälasien lävitse on koko seurakunnan ja eri toimintamuotojen yhteistä työtä. Silmälasit voivat näin toimia seurakunnan strategian tai toimintasuunnitelman painopisteiden tukena.

Miettikää pieninä ryhminä mistä eri näkökulmista, siis millaisten silmälasien lävitse, haluaisitte tarkastella Polun kokonaisuutta.

Millaisena Polku näyttäytyy valitsemienne silmälasien kautta katsottuna?

Esimerkki 1 – Kummin kaa polulla

Kummin kaa -silmälaseilla tarkastellaan Polun eri vaiheita neljän kysymyksen kautta:

 • Miten seurakunta tukee kummin ja kummilapsen välisen ystävyyden vahvistumista?
 • Mihin seurakunta kutsuu kummeja mukaan?
 • Millä tavoin seurakunta on yhteydessä kummeihin?
 • Miten valtakunnallisia sisältöjä voidaan hyödyntää kummiuden tukemisessa?


Katso lisää Kummin kaa polulla

Esimerkki 2 – Polun tarkastelu erilaisten perheiden silmälasien läpi

Aluksi on tärkeää keskustella yhdessä mitä tarkoitetaan perheellä, entä perhelähtöisyydellä seurakunnassa. Voitte käyttää keskustelun apuna alla olevia kysymyksiä.

 • Mikä on perhe? Mikä omassa taustassasi vaikuttaa siihen, miten hahmotat perheen? Millaisia erilaisia perheitä tunnistatte?
 • Keiden kaikkien vastuulla perheet ovat seurakunnassanne?
 • Miten perhelähtöisyys näkyy eri ikäkausien kohdalla?
 • Miten toiminnasta viestitään perheille?
 • Millä tavalla toimintakulttuurinne on perhelähtöinen?
 • Miten seurakuntanne käytössä olevat tilat palvelevat moninaisia perheitä?
 • Miten kaikenlaiset perheet voisivat kokea olevansa tervetulleita?
 • Miten kaikki tulevat kohdatuksi hyväksyvästi, avoimesta, kunnioittavasti ja perhelähtöisesti?
 • Millä tavalla seurakunnassa on tilaa eri elämäntilanteissa olevien perheiden kokemuksille, ideoille ja tarpeille?
 • Millä tavalla perhetoiminnasta viestitään työyhteisön kesken esim. kasteperheet, diakonialounaat, tapahtumat jne.
 • Millä tavalla työalojen kesken huomioidaan, että monien perheiden lapset kuuluvat Polun useisiin ikäkausiin?
 • Millainen seurakunta on yhteisönä mielekäs kohtaamisen paikka lapsettomille ja yksineläville?


Pohtikaa seuraavia kysymyksiä erilaisten perheiden näkökulmista (esim. pikkulapsiperhe, uusperhe, yhden vanhemman perhe, monilapsinen perhe, monikulttuurinen perhe, vauvaperhe, sateenkaariperhe, lapseton perhe, tms.).

 • Millainen on tämän perheen Polku seurakunnassa?
 • Miten perhelähtöisen seurakunnan näkökulma toteutuu tämän perheen kohdalla?
 • Miten viestintä tavoittaa ja koko perhe huomioidaan Polulla?
Takaisin sivun alkuun