Dialogisuus

Dialogisuus on tapa olla, elää ja toimia maailmassa suhteessa toisiin ihmisiin ja luomakuntaan. Dialogi on rakentava ja tasavertainen keskustelutilanne, joka toteuttaa dialogisuuden periaatteita. Näitä periaatteita ovat vastavuoroisuus, kunnioitus, luottamus ja tasavertainen kohtaaminen.

Toivoa dialogista

Innostava tapa vahvistaa nuorten ääntä kirkossa ja yhteiskunnassa

Avaa julkaisu

Dialogi sopii työskentelyihin ja keskusteluihin kaikenikäisten kanssa. Keskeistä on oppia kuuntelemaan ja ymmärtämään muita ihmisiä ja erilaisia näkökulmia.

Dialogissa tavoitellaan yhteisen ymmärryksen lisäämistä, ei yksimielisyyttä tai konsensusta. Dialogisessa tilanteessa keskustelijat kuuntelevat toisiaan, oppivat toisiltaan ja syventävät omaa näkemystään käsiteltävästä aiheesta.

Lähtökohtana on usko siihen, että aidossa dialogissa syntyy jotakin sellaista uutta, joka on enemmän kuin keskustelun alussa olleiden lähtökohtien summa.

Dialogissa ajatellaan myönteisesti, että aina kun kaksi ihmistä kohtaa, syntyy jotakin uutta. Dialogi on näin osallistujien ajattelua ja kokemusmaailmaa rikastuttava tapahtuma.

Katso lisää

Mikä tekee dialogin: Dialogisen vuorovaikutuksen tunnuspiirteet ja edellytykset (sitra.fi)

Erätauko – Jotta Suomesta tulisi maailman parhaiten keskusteleva kansa (eratauko.fi)

Takaisin sivun alkuun