Vahvuudet, mahdollisuudet, unelmat ja esteet -työskentely

Työskentelykokonaisuuden tavoitteena on, että osallistujat vahvistuvat ajattelussaan näkemään oman työnsä mahdollisuudet ja vahvuudet, unelmoimaan tulevaisuuden polusta ja purkamaan sen esteitä.

Vaihe 1: Ryhmäkeskustelu

Työskennellään pareittain tai pienissä ryhmissä. Kirjataan ajatuksia vaaleanvärisiin post it –lappuihin kolmelle isolle paperille seinällä tai verkossa työskenneltäessä jamboardin sivuille.

  1. Mitkä ovat vahvuutemme
  2. Mitkä ovat mahdollisuutemme
  3. Millaisen tulevaisuuden haluaisimme

Näiden kysymysten jälkeen katsotaan syntynyttä kokonaisuutta ja liikutellaan yhdessä Post it -lappuja tai jamboard tarralappuja niin, että syntyy aihekokonaisuuksia. Polun kaikkien ikävaiheiden kuvat tai Polun kokonaisuus on koko harjoituksen ajan näkyvissä ja harjoitusta peilataan aina siihen näkymään.

Katsotaan koostetta: Millaisen tulevaisuuden haluamme ja verrataan kahteen muuhun paperiin. Mahdollistavatko nykyiset vahvuudet ja mahdollisuudet niiden toteutumisen? Siirretään tarralappuja niin, että mahdollistajat siirtyvät unelman äärelle.

Vaihe 2: Esteiden purku

Kerätään ajatuksia ylös niistä mitkä ovat esteet tulevaisuuden toteutumiselle. Nämä voidaan kirjata esimerkiksi tummille post-it lapuille. Valitaan ne esteet, joihin tartutaan ensimmäiseksi. Työstetään mahdollisimman konkreettisesti ajatuksia:

  • Mitä tulisi muuttua?
  • Mikä olisi ratkaisukeino esteen purkamiseksi?

Jatkotyöskentely: Miltä polku näyttää eri näkökulmista

Tavoite: Nähdä polun nykytila eri ihmisten näkökulmasta ja peilata niitä siihen, millaisena tulevaisuus haluttiin edellisessä työskentelyssä nähdä.

Valitkaa seurakuntanne tilanteeseen sopivat teemat, joita työstätte yhdessä tai pienryhmissä. Koostakaa lopuksi mitä uutta tai millaisia näkökulmia teemat avaavat yhteiseen unelmaan peilattuina.

Esimerkkejä aiheista:

Teema 1. Seurakuntalaiset toimijoina
Mieti, mitä on ja voisi olla jokaiseen ikävaiheeseen sellaista, että seurakuntalainen saisi itse toimia, kutsuttaisiin toimimaan, mahdollistettaisi toimiminen?

Teema 2. Kummit
Mieti, mitä on ja voisi olla jokaiseen ikävaiheeseen sellaista, että kummius mahdollistuisi, kummisuhdetta tuettaisiin tai löytyisi uusia tapoja kummilapsi-kummisuhteeseen?

Teema 3. He, jotka eivät osallistu toimintaan
Mieti, mitä on ja voisi olla jokaiseen ikävaiheeseen sellaista, että seurakunta ei unohda niitä, jotka eivät osallistu toimintaan. Miten seurakunta on yhteydessä jokaisessa vaiheessa lapseen, nuoreen, perheeseen, pariskuntaan jne.

Lisätietoja

Takaisin sivun alkuun