Kokonaisuus katsottavaksi

Työskentelyn kulku: Vaihe 1 – Lämmittely

 • Työstetään seurakunnan kokonaisuutta Polun ikäkausijanan avulla. Työskentely toteutetaan joko lähityöskentelynä lattialle tai seinälle Polku-kuvien avulla tai etänä sähköiselle alustalle esim. Flinga tai Jamboard
Kuvassa polun ikäkaudet esiteltynä värein, tekstein ja symbolein.
 • Lämmittelynä kukin siirtyy sen ikävaiheen symbolin luo, jossa yhteys seurakuntaan on omasta mielestä nyt hyvä ja ikäkauden toiminnot vahvistavat kristittynä elämistä. Vaihtoehtona edelliselle: Valitaan Polun avainsanoista se, joka on itselle ollut tärkeä ikäaihe omalla polulla. Sovitulla tavalla esim. pienryhmärupatteluna jaetaan sitä, miksi kukin meni siihen kohtaan, mihin meni.
 • Kirjoitetaan post-it lapuilla kuviin tai keskustellaan, mitä valitsemassasi ikävaiheessa tapahtuu? Miten seurakunta kohtaa ihmisen tässä ikävaiheessa? Syventävä kysymys: Mikä ikävaiheen toiminnoissa ja yhteydenpidossa vahvistaa kristittynä elämistä?
 • Työskentelyyn voidaan ottaa mukaan myös Millenniaaliprofiilit. Tällöin kokonaisuus jatkuu 22-v. merkitys ikävaiheen jakautumisella neljäksi millennialiprofiiliksi: Avomielinen kulttuurikristitty, perinteinen itseensäluottaja, avomielinen maailmanparantaja ja perinteinen uskova.
Piiroskuva, jossa neljä erilaista millenniaaaliprofiilia kuvattu ihmishahmoina

Vaihe 2: nykyinen kokonaisuus näkyväksi

 • Jatketaan täydentämällä joka ikäkauteen seurakunnan tämän hetken toteutuvia yksittäisiä toimintoja näkyviin yhdeksi kokonaisuudeksi Polku-janalle
 • Katsotaan yhdessä: mitä kaikkea hyvää janalta löytyy. Miten toiminta painottuu, missä olemme vahvoja?
Taulukko jossa ylhäällä on ikäkausien symbolit ja vasemmalla sivussa polun jäsentävät elementit
 • Luokitellaan kaikki olemassa olevat seurakunnan nykyiset toiminnot jäsentävien elementtien (polku kulkee kotiin, kokoontuva toiminta, vanhemmuuden tuki, jumalanpalveluselämä ja kirkkovuosi sekä yhteistyö) mukaan kyseisen ikäkauden kohtaan. Jos kullekin jäsentävälle elementille valitaan muoto (esim. neliö) ja oma väri, muodostuu kokonaisuudesta visuaalinen matriisi, jossa toiminnan runsaus tai katkoskohdat ovat selvästi nähtävissä.
 • Jos työskentelyssä on mukana millenniaaliprofiilit, laitetaan matriisin oikeaan laitaan niiden kanssa käytetyt jäsentäjät eli viestintä yhteydenpitona, muuttuva yhteisöllisyys, hengellisyys omana vapaana tilana sekä hyvän tekeminen. Nykyiset toiminnot laputetaan myös millenniaaliprofiileihin.
Polun ikäkaudet ja millenniaaliporfiilit sekä niihin kuuluvat jäsentävät elemenit laitettu kuvakkeina taulukoksi lattialle

Jatkotyöskentely 1: Unelmat ja tarpeet

 • Lisätään kuvion yläosaan uudella muodolla tai värillä esim. palloelementeillä unelmat, toiveet, tarpeet: entä jos? Työskentelyä voidaan rajata esim. niin, että tiimeillä on sovittu rajattu määrä ‘palloja’ käytössään. Käytetään samoja jäsentävien elementtien värisymboleja kuin edellisessä vaiheessa.


Jatkotyöskentely II: Polku erilaisten seurakuntalaisten näkökulmasta

 • Tehdään polulla kulkijoille erilaisia profiileja. Nimetään ne ja poimitaan tämän profiilin mukaiset, toimiviksi katsotut elementit. Miltä polku näyttää yksittäisen seurakuntalaisprofiilin näkökulmasta katsottuna? Esimerkiksi Ville Vihervarpunen, 42 v., toimittaja (freelancer), eronnut, joka toinen viikko lapset isällä (3 v., 7 v. ja 13 v.) Kiinnostuksen kohteet: kalastus, retkeily.
 • Tarkastellaan esimerkkiprofiilien kautta polun kokoavaa toimintaa sekä kohtia, joissa seurakunta on yhteydessä.
 • Mitä havaintoja teette? Mitkä ovat katvealueet? Mihin tulisi kehittää?
Takaisin sivun alkuun