Kuunteleva keskustelu -menetelmä uskontodialogissa

Kolmen uskonnon keskustelut Suomessa

Scriptural reasoning on uskontojen välisessä dialogissa käytettävä menetelmä. Kyseessä on ryhmätyötapa, jossa kolmen uskonnon – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin – edustajat lukevat yhdessä kunkin pyhiä tekstejä. Yksi sessio on useimmiten jäsentynyt jonkin teeman ympärille ja jokaisella keskustelulla on yksi fasilitoija. Työskentely on selkeästi strukturoitua ja siinä pyritään tasaveroiseen vuoropuheluun.

Vaikka kunkin tekstin esittelee ensin kyseisen tekstin uskonnon edustaja, myös muiden uskontojen edustajat kutsutaan mukaan keskusteluun esittämään kysymyksiä ja ajatuksia. Tavoitteena ei välttämättä ole yhteisymmärrys, vaan erilaisten näkökulmien kunnioittava kuunteleminen. (Ohje Kolmen uskonnon keskusteluun osallistuville)

Scriptural reasoning on Cambridgen yliopiston uskontodialogin koulutusohjelman kehittämä (Cambridge Inter-faith Programme, CIP). Menetelmän juuret juontavat 1990-luvun alkuun, ja nyt saman konseptin mukaista toimintaa on jo useissa eri maissa.

Tällaisiin yhteisiin keskusteluihin pyhien kirjoitusten teksteistä on kokoonnuttu jo usean vuoden ajan.  Kaikki raportit on julkaistu kuvitettuina myös Teologia.fi-sivustolla.

Raportteja kolmen uskonnon keskusteluista

Koulutus

Kirkko ja juutalaisuus -työryhmä järjestää erilaisia koulutuksia sekä tuottaa materiaalia ja julkaisuja, mm. “Uusia ikkunoita juutalaisuuteen” -koulutukset. 

Kristitty ja Pyhä maa -kirja

Kristitty ja Pyhä maa -kirjan (2017) on koonnut Kirkko ja juutalaisuus -työryhmä. Kyseessä ei ole kirkon virallinen kannanotto, vaan kokoelma näkökulmia. Kirja on pyritty pitämään helppolukuisena ja yleistajuisena. Kysymys Pyhästä maasta ja sitä koskevasta teologiasta on teema, joka nousee jatkuvasti esille kristittyjen ja juutalaisten dialogissa. Lue kirjan esittely.

Dokumentteja

Kirkko ja juutalaisuus -työryhmän matkaraportit

Kuvituskuva - piirros, jossa eriväriset ihmishahmot ympyrässä, keskellä uskonnollisia symboleja

Lisätietoja

Takaisin sivun alkuun