Henkilösuojaimet

Henkilösuojaimet, esimerkiksi pelastus- ja kelluntaliivit sekä kiipeilyvälineet, tulee tarkastaa ja huoltaa määräajoin ja niiden tarkastuksesta tulee pitää huoltopäiväkirjaa. Välineet ja suojaimet tulee säilyttää ja huoltaa valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Rikkinäiset ja käyttökelvottomat varusteet on hävitettävä, etteivät ne sekoittuisi missään olosuhteissa käyttökelpoisten kanssa.

Lajeja, joihin osallistujat tulee varustaa hyväksytyllä kypärällä, ovat muun muassa polkupyöräily, rullaluistelu, ratsastus, koskenlasku, kalliokiipeily sekä tapahtumat, joissa päähän kohdistuvat iskut ovat mahdollisia. Turvallisuusvälineiden ja henkilösuojainten tulee olla suoritettavaan toimintaan soveltuvia ja niiden tulee käyttää voimassa olevat määräykset (laki kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilösuojaimista 218/2018). Henkilösuojainten tulee olla CE-merkittyjä. Turvallisuusvälineille ja henkilösuojaimille tulee seurakunnassa olla nimetty vastuuhenkilö.

Jos seurakunta antaa tai vuokraa käytössään olevia välineitä edelleen, tulee välineiden kunto tarkastaa ja tarvittaessa huoltaa ja puhdistaa ne. Asiakkaille tulee opastaa varusteiden oikea ja turvallinen käyttö sekä varmistaa asiakkaan osaaminen. Asiakkaalle tulee antaa kirjalliset käyttöohjeet ja toimintaohjeet hätätilanteen varalta. Myös asiakkaan reittisuunnitelma tulee selvittää mahdollisten eksymisten varalta. Tarvittavien turvavarusteiden (esim. kypärät, pelastusliivit) tulee kuulua vuokravälineistön mukaan automaattisesti. Tiettyjä turvavälineitä ei voi suositella vuokrattavaksi (esim. kiipeilyköydet ja -valjaat).

Kun käytetään alihankintapalveluja, tulee seurakunnan varmistaa kokonaispalvelun turvallisuus. Samoin tulee varmistaa alihankintaketjussa tiedon kulun toimivuus. Mikäli ulkopuoliselta taholta tilattu palvelu ei täytä turvallisuussäädöksiä, on turvallisuusvastaavan velvollisuus keskeyttää toiminta. Tämä ohje koskee esimerkiksi niitä kuljetus- ja ohjelmapalveluja, joita seurakunta käyttää omassa toiminnassaan. Alihankintapalvelujen laatuun sisältyy muun muassa kattava tapaturmavakuutus.

Työsuojelu.fi – Henkilösuojaimia koskevat säädökset

Takaisin sivun alkuun