Seurakuntien vankilatyö

Vankiloissa hengellistä toimintaa järjestävät sekä luterilaiset että useiden muiden kirkkokuntien seurakunnat sekä uskonyhteisöt (mm. helluntaiseurakunnat, vapaaseurakunnat, Pelastusarmeija). Vankilatyötä tekee myös osa kirkon herätysliikkeistä (vanhoillislestadiolaiset rauhanyhdistykset, Kansanlähetys, Kansan Raamattuseura) sekä monet kristilliset järjestöt. Niiden jäsenet toimivat vankiloissa erilaisissa tehtävissä, pitäen hengellisiä tilaisuuksia, tavaten vankeja henkilökohtaisesti sekä ryhmämuotoisessa hengellisessä toiminnassa. Erityisesti vapaiden suuntien vankilatyössä suurimman osan työstä tekevät vapaaehtoistyöntekijät. Hengellisessä vankilatyössä heistä käytetään usein nimikettä vankilalähetti.

Evankelis-luterilaisessa kirkossa vankilatyötä tekevät diakoniatyöntekijät, papit, kanttorit ja nuorisotyöntekijät. Papit ja kanttorit käyvät vankiloissa toimittamassa jumalanpalveluksia, diakoniatyöntekijät ja (erityis)nuorisotyöntekijät käyvät vankiloissa tapaamassa vankeja henkilökohtaisesti sekä järjestävät ryhmätoimintaa.

Muista uskontokunnista on lähinnä islamin edustajien toimesta järjestetty hengellisiä tilaisuuksia ja henkilökohtaisia tapaamisia vangeille.

Kaikkia uskontokuntia, seurakuntia ja uskonyhteisöjä koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet toiminnassa vankiloissa eli uskonnollisten toimijoiden toimijoita ohjaavat samat periaatteet. Lähtökohtana on vangin/vankien tahto osallistua toimintaan, jonka perusteella uskonnolliselle yhteisölle syntyy oikeus toimia vankilassa. Toiminnan lähtökohdaksi ei riitä uskonnollisen yhteisön oma halu toimia vankiloissa. Näin turvataan vangeille lailla säädetty uskonnonvapaus.

Yhteistyö vankiloissa perustuu vankilan ja uskonnollisen yhteisön laatimaan yhteistyösopimukseen, jos yhteisön toiminta vankilassa on säännöllistä. Yksittäisissä tilanteissa (esim. yksittäisen vangin pyynnöstä oman uskontokunnan edustajan tapaamiseen tilanteessa, jossa ei ole tarvetta kyseisen uskonyhteisön laajemmalle ja säännölliselle toiminnalle vankilassa) järjestetään vangin ja uskonyhteisön edustajan tapaaminen vankilan johdon luvalla. Myös säännöllinen toiminta perustuu vankilan johdon yhteistyösopimuksessa vahvistamaan lupaan toimia vankilassa.

Keskeisiä kaikkea vankilan ulkopuolisten hengellisen työn toimijoiden toimintaa ohjaavia periaatteita ovat: vankien yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys, muiden hengellisen työn toimijoiden kunnioitus, toiminta sovittujen käytänteiden mukaan sekä luottamuksellisuus suhteessa vankeihin, vankien läheisiin ja vankilaan.

Lisätietoa hengellisen työn järjestämisestä ja sen linjauksista löytyy julkaisusta Seurakuntien vankilavierailujen ja hengellisen vapaaehtoistyön linjaus . Vankilatyötä tekevillä kirkkokunnilla on seurakuntien ja kristillisten uskonyhteisöjen työn tukemista, erityisesti vapaaehtoisten koulutusta ja tukea varten yhteistyöelin Kristillisen vankilatyön yhteistyöverkosto. Lisätietoa kristillisestä vankilatyöstä löytyy sen verkkosivuilta http://www.kirkotvankiloissa.fi

Takaisin sivun alkuun