Kummin kaa Polulla

Kuvassa naurava lapsi roikkuu puun oksalla aikuisen tukemana.

Tärkeät kummit

Kasteen myötä lapsi saa itselleen kummit. Kummin tehtävänä on kulkea lapsen rinnalla ja tukea hänen kasvuaan kristittynä. Samalla kummikin kasvaa kummina ja kristittynä. Avainasemassa on siis kummin ja kummilapsen ystävyyden vahvistuminen. Millä tavoin seurakunta voisi parhaiten tukea kummin ja kummilapsen välisen ystävyyden muodostumista ja vahvistumista?

Kastettava saa itselleen vähintään yhden kummin. Moni kastetaan vauvana, mutta yhä useammin kastettu ei ole enää pikkulapsi, vaan koululainen, nuori taikka aikuinen. Kummin tehtävänä on kuitenkin kastettavan iästä riippumatta kulkea kastetun rinnalla ja tukea hänen kasvuaan kristittynä, ystävystyä ja kasvaa itsekin omassa kummin tehtävässään.

Joskus käy niin, että vauvan kasteen jälkeen seurakunnasta ollaan yhteydessä kummiin seuraavan kerran vasta rippikouluaikana. Miten seurakunta voi tukea kummisuhteen rakentamista? Millaista tukea kummin tehtävään seurakunta tarjoaa? Tiedetäänkö seurakunnassa, mitä kummit ajattelevat kummiudesta ja millaista tukea kummiuteen he kaipaisivat? – On monenlaisia keinoja tutustua kummeihin. Seurakunnan näkökulmasta on myös tärkeää kysyä, mikä on se viesti, jonka seurakunta haluaa kummeille välittää eri ikävaiheissa.

Kummiudesta puhuttaessa on tärkeää huomioida ne seurakunnan alueella asuvat lapset, joita ei ole kastettu ja mahdollistaa heidän osallisuuttaan ja seurakuntayhteyttä itselleen tärkeän aikuisen kanssa. On myös syytä muistaa ne Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattomat henkilöt, jotka kastetun vanhemmat ovat pyytäneet kulkemaan lapsen rinnalla. Kuinka seurakunta voisi rakentaa yhteyttä heihin?

Kummin kaa -silmälasit on yksi tapa hahmottaa kummiuden kokonaisvaltaista huomioimista Polun eri vaiheissa. Tavoitteena on, että kummius kulkee luontevasti mukana koko Polun ajan. Kysymys ei lähtökohtaisesti ole uusien toimintojen tai tapahtumien luomisesta, vaan enemmänkin ajatus siitä, kuinka kummeja huomioidaan entistä paremmin jo olemassa olevissa toiminnoissa ja tapahtumissa.

Mikäli uusia tapahtumia ja toimintoja järjestetään, on tarpeen miettiä, kenen tai keiden kanssa yhteistyössä tapahtuma voidaan toteuttaa. Kummius tarjoaa hyvän väylän yhteiskunnan, urheiluseurojen järjestöjen tai vaikka ekumeenisten toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Kummin kaa -silmälaseilla tarkastellaan Polun eri vaiheita neljän kysymyksen kautta:

 1. Miten seurakunta tukee kummin ja kummilapsen välisen ystävyyden vahvistumista?
 2. Mihin seurakunta kutsuu kummeja mukaan?
 3. Millä tavoin seurakunta on yhteydessä kummeihin?
 4. Miten valtakunnallisia sisältöjä voidaan hyödyntää kummiuden tukemisessa?

Polku-sivustolle työstetään lisää malleja myös muista silmälaseista, kuten kansainvälisyys ja lähetyskasvatus sekä vanhemmuuden tuki.

Polun ikäkaudet kummin kaa -silmälaseilla katsottuna

Seuraavaksi esiteltävät mallit ovat esimerkkejä, joita on helppo soveltaa eri ikäryhmiin sopiviksi. Niihin liittyvät kummikortit:

Kutsu kummiksi on kunnianosoitus. Kyseessä on tärkeä luottamustehtävä. Parhaimmillaan kummiksi pyytämisestä alkaa koko elämän kestävä ystävyys kummin ja kummilapsen välillä. Useat kummit kertovat, että lapsen vanhempien kanssa ei tule kovinkaan paljon keskusteltua kummiuteen liittyvistä toiveista ja odotuksista. Samaan aikaan monet kummit toivovat keskustelua lapsen vanhempien kanssa heidän ajatuksistaan kummiudesta. Kuinka seurakunta voisi tukea alkavaa ystävyyttä kummin ja kummilapsen välillä?

 1. Kummihaastattelujen pohjalta palvelumuotoilun avulla ideoidut kummikortit ovat seurakuntien vapaasti ladattavissa. Seurakunta voi lähettää kummikortteja vastasyntyneen vanhemmille. Kortteja voi käyttää kummiksi pyydettäessä tai kiitoskorttina kummiksi suostumisesta? Kortti on kiva tapa muistaa kummia, ja takakannen tekstit tuovat esille vanhempien toiveita ja odotuksia kummeille.
 2. Seurakunnissa järjestetään vuoden aikana monenlaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Entä jos seurakunnassa kutsuttaisiin kummeja 1–2 kertaa vuodessa erilaisiin tapahtumiin kuten vauvakirkkoihin?
 3. Tekstiviesti on helppo tapa lähestyä kummeja kerran vuodessa. Viestiin voi myös sisällyttää kutsun tuleviin tapahtumiin tai ohjata seurakunnan nettisivuille. Alla pari esimerkkiviestiä:
  • Hei Kummi ja onneksi olkoon! Kummilapsesi on pian vuoden ikäinen. Turvallisia aikuisia ei koskaan ole pienen ihmisen elämässä liikaa. Kiitos, että olet kummi! [Tähän seurakunnan nettiosoite/linkki tapahtumaan.]
  • Hei Kummi! Kummilapsesi on kohta 2-vuotias. Kylläpä aika menee nopeasti, vai mitä? Jokainen ajatus, rukous ja kohtaaminen kummilapsen kanssa on tärkeää. Pienikin hetki riittää. Hyviä hetkiä kummilapsen kanssa. T: Kummilapsesi seurakunta [Tähän seurakunnan nettiosoite/linkki tapahtumaan.]
 4. Rukous
  Kiitos tästä rakkaasta lapsesta,
  joka antaa meidän sydämiimme valon.
  Auta meitä kummeja ohjaamaan häntä läpi elämän,
  opettamaan se mikä on hyväksi ja kavahtamaan pahaa,
  antamaan oikeassa määrin lempeyttä ja lujuutta,
  johdattamaan leikkiin ja seikkailuun,
  kertomaan anteeksiannon tärkeydestä,
  antamaan hellyyttä olemaan ikuisesti ystäviä
  Rakkaudella, me/minä tätä lasta kannamme/kannan
  – Runoilija Godis

Leikki-ikäisen lapsen maailma avartuu monin tavoin ja myös kummisuhde saa uudenlaisia muotoja. Kenties kummilapsi voi jäädä hoitoon tai yökylään kumminsa luokse ensi kertaa. Pienet hetket kummin ja kummilapsen välillä vahvistavat luottamusta. Kuinka seurakunta voisi tukea luottamuksen vahvistumista kummin ja kummilapsen välillä?

 1. Entä jos seurakunta kutsuisi kummeja vuosittain yhteen perhekerhoon viettämään kummien päivää? Kummien päivä kannattaa suunnitella alkuillasta tai viikonloppuna tapahtuvaksi, jotta myös työssäkäyvillä kummeilla on mahdollisuus päästä mukaan. Tai voisiko kummien päivän rakentaa niin, että myös kauempana asuvilla kummeilla olisi mahdollisuus olla läsnä etäyhteyksin?
 2. Ystävänpäivä (14.2.) on hyvä ajankohta monenlaisille tapahtumille seurakunnissa. Entä jos seurakunta kutsuisi kummit mukaan kummilastensa kanssa ystävänpäivälounaalle tai talviriehaan?
 3. Kumminkaa.fi -sivusto on valtakunnallinen sivusto, josta löytyy tarinoita kummiudesta ja vinkkejä kummeille. Sivustolta löytyy myös erilaisia korttipohjia/värityskuvia, joita lapset voivat tehdä ja lähettää kummeilleen.
 4. Esimerkkitekstiviestejä
  • Hei Kummi! Kummius on parhaimmillaan elinikäistä ystävyyttä kummilapsen kanssa. Luottamus rakentuu hiljalleen jo kummilapsen ensiaskeleista lähtien. Yhdessä vietetyt hetket ovat tärkeitä. Lue kummien kokemuksia kumminkaa.fi T: Kummilapsesi seurakunta
  •  Hei Kummi! Ystävänpäivä on hyvä hetki muistaa omaa kummilastaan. Miten olisi videopuhelu kummilapselle, kortin lähettäminen tai vaikkapa koko kummilapsen perheen kutsuminen ystävänpäiväkahveille? Lue kummien kokemuksia kumminkaa.fi T: Kummilapsesi seurakunta

Leikki-ikäinen aloittaa koulutaipaleen, ja edessä on monia jännittäviä asioista lapsen elämässä. Lapsen kasvaessa kaksistaan vietetty aika kummin kanssa on merkityksellistä. On hyvä, että lapsen elämässä on turvallisia aikuisia. Kuinka seurakunta huomioi kummeja lapsen tässä elämänvaiheessa?

 1. Kouluun lähtevien siunaus. Kummeille kutsu kouluun lähtevien siunaamiseen! Kutsu voi lähteä sekä tekstiviestillä että lapsen askartelemalla kutsulla.
 2. Kummipäivä. Valtakunnallista Kummipäivää vietetään koulujen päättymisviikonlopun sunnuntaina. Jos seurakunnassa järjestetään Kummipäivän tapahtumia, siitä kannattaa laajasti viestiä kummeille sekä kummilasten kautta että suoraan kummeille. Vaikka erillisiä tapahtumia ei järjestettäisikään, Kummipäivä on hyvä päivä viestiä kummeille kummiuden tärkeydestä. Kummipäivä-sivulla on tietoa Kummipäivän tapahtumista.
 3. Materiaalia, korttipohjia, värityskuvia ja tarinoita kummiudesta on koottu kumminkaa.fi -sivustolle.
 4. Esimerkkitekstiviestejä
  • 6-vuotiaan kummille:
   Hei Kummi! Vielä pari päivää ja kummilapsesi aloittaa eskarin. Varmasti monenlaisia ajatuksia ja tuntemuksia on niin kumminlapsen kuin hänen vanhempienkin mielissä. Mitä jos järjestäisitte yhdessä eskarin aloitusjuhlat? Tarinoita kummiudesta kumminkaa.fi Kiitos, että olet kummi. T: Kummilapsesi seurakunta
  •  7-vuotiaan kummille:
   Hei Kummi! Kohta se alkaa, nimittäin kummilapsesi koulutaival. Joko olet ennättänyt kertoa kummilapsellesi omia koulumuistojasi? Kummilapsesi tarvitsee ympärilleen rakastavia aikuisia ja sinut on kutsuttu tähän arvokkaaseen tehtävään. Kiitos, että olet kummi. Tarinoita kummiudesta kumminkaa.fi. T: Kummilapsesi seurakunta
  •  8-vuotiaan kummille:
   • Kummipäivän esimerkkiviestit: Hei [etunimi]! Täällä X paikkakunnalla asuu kummilapsesi, jolle olet erityinen aikuinen. Su X.X. vietetään valtakunnallista Kummipäivää. Silloin on hyvä hetki muistaa, miten ainutlaatuiseen tehtävään juuri sinut on valittu. Osoitteesta www.kummipaiva.fi löydät ideoita päivän juhlistamiseen. T: Kummilapsesi seurakunta
   • Hei [etunimi]! Hienoa, että olet kummi! Su X.X. vietetään valtakunnallista Kummipäivää. Kutsu kummilapsesi mukaan Kummipäivään ja aloittakaa kesä yhdessä puuhaten. Tarjolla on kymmeniä tapahtumia. Miltä kuulostaisi esimerkiksi laivaretki saareen tai liikunnallinen päivä SuperParkissa? Kummipäivän tarkemmat tiedot www.kummipaiva.fi. T: Kummilapsesi seurakunta X

Lapsen itsenäistyessä elämänpiiri laajenee. Harrastukset ja kaverit saavat aiempaa suuremman roolin lapsen elämässä. Kummin kanssa voi tehdä monenlaisia asioita yhdessä. Myös seurakunnalla voi tarjota yhdessä tekemisen mahdollisuuksia kummille ja kummilapselle.

 1. Entä jos seurakunnat kutsuisivat kummit mukaan erilaisiin 10-tapahtumiiin kuten 10-synttäreille tai 10-leirille. Voisiko kummeilla olla jokin erityinen tehtävä tapahtumissa?
 2. Entä jos seurakunta järjestäisi yhteistyössä paikallisen urheiluseuran kanssa kummipelin, johon kutsuttaisiin kummeja ja kummilapsia? Seurakunta voisi järjestää ohjelmaa esimerkiksi ottelun erätauolla/tauoilla. Kummipeleistä on hyviä esimerkkejä mm. jääkiekon, jalkapallon, pesäpallon, salibandyn ja koripallon puolelta.
 3. Kumminkaa.fi-sivustolla on tarinoita kummiudesta ja vinkkejä kummeille.
 4. Esimerkkitekstiviestejä
  • 9-vuotiaan kummille:
   Hei Kummi! Kiitos, että lupauduit kummin arvokkaaseen tehtävään 9-vuotta sitten. On monenlaisia tapoja olla kummi. Me seurakunnassa haluamme kannustaa sinua yhteisiin hetkiin kummilapsesi kanssa. Hyvä juhlapäivää myös sinulle kummilapsesi syntymäpäivänä. T: Kummilapsesi seurakunta
  • 10-vuotiaan kummille:
   Hei Kummi! Kummilapsesi on täysi kymppi, kirjaimellisesti. Mitä jos uuden vuosikymmenen kynnyksellä veisit kummilapsesi retkelle, kummipeliin tai järjestäisit peli-illan? Lisää vinkkejä kumminkaa.fi. T: Kummilapsesi seurakunta
  • 11-vuotiaan kummille:
   Esimerkiksi edelliset Kummipäivä-viesti

Lapsuudesta nuoruuteen siirtyminen on yhtä aikaa ihanaa ja haastavaa aikaa. Vastuun ja vapauden lisääntyessä rinnalle tarvitaan turvallisia aikuisia, jotka osoittavat hyväksyntää nuoren rakentaessa omaa identiteettiään. Parhaimmillaan kummi on turvallinen aikuinen, jonka kanssa voi tehdä monenlaista ja keskustella vaikeistakin asioista. Vanhempien rooli kummin ja kummilapsen yhteydenpidossa ei välttämättä enää ole yhtä merkittävää kuin aiempina vuosina. Yhteydenpito muuttuu parhaimmillaan aiempaa enemmän kummin ja kummilapsen väliseksi.

Rippikouluun ilmoittautuminen kuuluu suurimman osan 14-vuotiaan elämää. Usein seurakunnan yhteydenpito kummeihin ajoittuu siihen vuoteen, jolloin nuori osallistuu rippikouluun. Voisiko kummeihin olla yhteydessä jo rippikouluun ilmoittautumisen aikaan? Kuinka seurakunta voisi olla vahvistamassa kummin ja kummilapsen välistä yhteyttä?

 1. Entä jos seurakunta järjestäisi leiriä ja retkiä, jotka ovat suunnattu kummeille ja kummilapsille?
 2. Kummipäivä ja kummipelit. Ks. kohta Rohkeus 9–11-v.
 3. Kumminkaa.fi-sivustolla on tarinoita kummiudesta ja vinkkejä kummeille
 4. Esimerkkitekstiviestit
  • 12-vuotiaan kummille:
   Hei Kummi! Monenlaisia isoja asioita tapahtuu kummilapsesi elämässä; Viimeinen vuosi alakoulussa ja kaveripiiri alkaa vakiintua. Kummilapsesi tarvitsee yhteisiä hetkiä turvallisen aikuisen kanssa. Mitä jos antaisit 12-vuotislahjaksi yhteistä aikaa? Lisää kummiudesta kumminkaa.fi. T: Kummilapsesi seurakunta
  • 13-vuotiaan kummille:
   Hei Kummi! Siirtyminen alakoulusta yläkouluun on merkittävä vaihe kummilapsesi elämässä. Monia asia innostaa ja jännittää. Joko Sinä olet kertonut kummilapsellesi omista yläkouluajoista? Kiitos, että olet kummi. T: Kummilapsesi seurakunta
  • 14-vuotiaan kummille:
   Hei Kummi! Tänä vuonna kummilapsesi pohtii rippikouluun ilmoittautumista. Ripari on valtaosalle nuorista erittäin merkittävä kokemus, joka muistetaan pitkään. Vieläkö muistat oman rippikouluaikasi? Mitä jos soittaisit kummilapsellesi ja kertoisit omasta rippikouluajastasi? Mukavaa syksyn jatkoa. T: Kummilapsesi seurakunta

Rippikouluaika on luonteva ajankohta seurakunnalle olla yhteydessä kummeihin. Rippikouluun osallistuu edelleen lähes 75 % ikäluokasta. Kun konfirmaatiossa kummit ovat mukana siunaamassa omia kummilapsiaan, kasteen siunaus on tilanteesta läsnä. Kummit olivat mukana siunaamassa kasteen yhteydessä ja samaa toistuu konfirmaation hetkellä. Seurakunnassa on hyvä miettiä, mikä on luonteva tapa olla yhteydessä myös niihin kummeihin, joiden kummilapset eivät osallistu rippikouluun. Vuosien aikana on voinut käydä niin, että yhteys kummilapseen on jäänyt vähäiseksi. Kuinka seurakunta voisi olla mukana rakentamassa uudenlaista yhteyttä kummin ja kummilapsen välillä?

 1. Entä jos seurakunta rohkaisisi rippikouluvuoden aikana kummeja tutustumaan kummilapseensa uudelleen? Entä jos kummit saisivat kirjeen seurakunnalta jo rippikouluvuoden alussa? Entä jos kummit kutsuttaisiin mukaan rippikoulun vierailupäivään? Entä jos rippikoululaiset kirjoittaisivat kummeille kirjeen ja kummeja pyydettäisiin tekemään samoin?
 2. Esimerkkitekstiviestit
  • Hei! Ripari on takanapäin ja kummilapsesi on monta muistoa rikkaampi. Toivottavasti kummilapsesi rippikoulu oli positiivinen kokemus. Kummius muuttaa muotoaan vuosien varrella, mutta ystävyys säilyy parhaimmillaan läpi elämän. Kummilapsellasi on mahdollisuus päästä myös itse kummiksi. Mitä, jos kertoisit kummilapsellesi omasta kummiudestasi ja puhuisitte yhdessä kummiuteen liittyvistä toiveista ja odotuksista?
   TAI
   Rippikoulu on monelle nuorelle merkittävä kokemus. Sinun kummilapsesi on juuri aloittamassa rippikoulua. Mitä jos soittaisit ja kertoisit kummilapsellesi omia muistoja rippikoulusta ja juttelisit tulevasta rippikouluajasta? Kiitos, että olet kummi.

Monenlaisia muutoksia tapahtuu 16–18-vuotiaan elämässä. Peruskoulu päättyy ja edessä ovat valinnat uusien opintojen edessä. Täysi-ikäisyys tuo tullessaan monia vapauksia ja vastuita. Tutkimusten mukaan rippikoulu on ollut suurimmalle osalle positiivinen kokemus ja sillä on merkittävä vaikutus 16–18-vuotiaan uskonnolliseen ajatteluun. Useat nuoret toimivat seurakunnan vapaaehtoisina eri tehtävissä. Konfirmaation jälkeen nuoresta itsestään voi tulla kummi. Parhaimmillaan kummi on tärkeä tuki nuoren elämänmuutosten keskellä. Kuinka seurakunta voisi tukea kummin ja aikuistuvan kummilapsen yhteyttä?

 1. Kumminkaa.fi-sivustolta löytyy tarinoita ja ideoita aikuistuvan kummilapsen ja kummin välisestä yhteydenpidosta.
 2. Entä jos seurakunta lähettäisi kahvi/jätskilipukkeet kaikille 18-vuotta täyttäneen kummilapsen kummeille paikalliseen kahvilaan?
 3. Seurakunnissa järjestetään paljon erilaisia aikuisille suunnattuja tapahtumia. Entä jos seurakunta kutsuisi kummeja ja täysi-ikäisiä kummilapsia esimerkiksi retriittiin, joogaan puistokävelylle tai johonkin urheilutapahtumaan?
 4. Esimerkkitekstiviestit
  • 16–17-vuotiaan kummille:
   Hei Kummi! Kummilapsesi peruskoulu on takanapäin ja tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia. Valintojen keskellä on tärkeää saada puhua asioista yhdessä toisten kanssa. Mitä jos pyytäisit kummilapsesi kahville ja kyselisit hänen kuulumisiaan ja lähitulevaisuuden haaveita. Osoitteessa kumminkaa.fi löytyy kivoja tarinoita kummin ja aikuistuvan kummilapsen välisestä ystävyydestä. Kiitos, että olette kummi. T: Kummilapsesi seurakunta
  • 18-vuotiaan kummille:
   Hei Kummi! Kummilapsesi täyttää tänä vuonna 18-vuotta. Pitkä matka on tultu kastepäivästä tultu tähän hetkeen. Me X seurakunnassa olemme iloisia, että suostuit arvokkaaseen kummin tehtävään vuosia sitten. Toivottavasti yhteys aikuiseen kummilapseesi säilyy edelleen. Järjestämme yhteistyössä [kaupungin teatterin/museon/urheiluseuran/tms.] kanssa teatteriesityksen, jonne kutsumme sinut ja kummilapsesi. Voit varata liput osoitteesta X. T: Kummilapsesi seurakunta

Kummius on parhaimmillaan elinikäistä ystävyyttä kummin ja kummilapsen välillä. Kummilapsen aikuistuessa myös ystävyys muuttuu kahden aikuisen väliseksi ystävyydeksi. 19–22-vuotiaiden elämäntilanteet ovat moninaiset niin opiskelujen ja työelämän kuin asumisen ja parisuhteen osalta. Kummi voi olla/on edelleen tärkeä vierellä kulkija, jonka kanssa voi vastavuoroisesti jakaa elämän iloja ja suruja. Kuinka seurakunta huomioi aikuisen kummilapsen kummit?

 1. Seurakunnissa järjestetään monipuolisesti tapahtumia, konsertteja ja messuja. Entä jos kummeja ja kummilapsia kutsuttaisiin vuosittain yhteen tapahtumaan, konserttiin tai messuun, jossa kummius on teemana?
 2. Kumminkaa.fi-sivustolta löytyy tarinoita aikuisen kummilapsen ja kummin välisestä ystävyydestä.
 3. Entä jos seurakunnassa haastettaisiin kummit ja aikuiset kummit mukaan Yhteisvastuutempaukseen tai seurakunnan muuhun diakoniatyön projektiin?
 4. Esimerkkitekstiviesti
  • Hei Kummi! Kummius on parhaimmillaan elinikäistä ystävyyttä kummin ja kummilapsen välillä. Ystävyys aikuiseen kummilapseesi voi antaa teille molemmille uusia näkökulmia elämään. Kutsu kummin tehtävään vuosia, jonka sait vuosia sitten, on edelleen voimassa. Me X seurakunnassa toivotamme hyvän Jumalan siunausta sinun ja aikuisen kummilapsen elämääsi. Sivulta [seurakunnan nettisivu] löydät tietoa erilaisista tapahtumista juuri sinua aikuista kummilastasi ajatellen.
Takaisin sivun alkuun