Kirkon viestintäohjelma

Johdannoksi: Ohjelma viestintäsi tueksi

”Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintä- ja vuorovaikutusohjelma vuoteen 2026” on tarkoitettu jokaisen kirkon toimijan tueksi ja inspiraatioksi viestintään ja vuorovaikutukseen. Ohjelma osoittaa viestinnällistä suuntaa. Se auttaa näkemään viestinnän kirkon mahdollisuutena olla läsnä ihmisten elämässä ja välittää evankeliumia rakastavasta Jumalasta.

Hyödynnä tätä ohjelmaa, kun suunnittelette ja linjaatte oman yhteisönne viestintää. Poimi ja kehitä sitä osa-aluetta, joka on teidän yhteisönne vuorovaikutuksen kannalta olennaista.

Tämän viestintä- ja vuorovaikutusohjelman pohjana on vuoden 2023 ohjelma eli se perustuu edelleen täysin kirkon Ovet auki -strategiaan. Strategiakauden alussa sovittiin, että viestintäohjelmaa päivitetään vuonna 2023 päättyvän kokonaiskirkollisen viestintäselvityksen myötä. Päivitystä tehtäessä on hyödynnetty erityisesti Kokonaiskirkollisen viestintäselvityksen sekä Kohti yhteistä ilmettä -projektin työskentelyjä ja materiaaleja. Kiitos kaikille työstöön osallistuneille! Sisältöön on lisätty ajankohtaisia huomioita paitsi yhteiseen ilmeeseen liittymisestä, myös muun muassa teköälystä, viestinnän vaikuttavuudesta, kohderyhmälähtöisyydestä sekä ekumeniasta ja uskontodialogista.

Viestintä elää ajassa, joten kutsumme sinut edelleen kehittämään yhteistä viestintää ja mukaan jakamaan parhaita viestinnän ja vuorovaikutuksen käytäntöjä. Lähetä esimerkkejä ja linkkivinkkejä päivitettäväksi viestintäohjelman verkkoversioon osoitteeseen kirkonviestinta@evl.fi.

Eeva-Kaisa Heikura
Viestintäjohtaja
Kirkon viestintä, Kirkkohallitus

Kirkon viestintäohjelma pdf-tiedostona

viestintäjohtaja

Eeva-Kaisa Heikura

+358406881421

Eteläranta 8
00130, Helsinki

Takaisin sivun alkuun