Toimijat kehittämisen tukena

Hyödynnä kirkon kehittämisosaamista!

Kehittämisen kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä tuomiokapitulien ja Kirkkohallituksen asiantuntijoihin. Koulutukseen ja työelämän kehittämiseen liittyvissä asioissa auttavat Kirkon tutkimus ja koulutus ja Kirkon työmarkkinalaitos.

Mistä löydän kirkon konsultin?

Kirkon konsultteja kouluttaa Kirkon tutkimus ja koulutus. Konsultit ymmärtävät organisaatioiden sosiaalisia, psykologisia, taloudellisia, toiminnallisia sekä kulttuurisia systeemejä ja kykenevät tukemaan seurakuntia erilaisissa uusiutumis- ja muissa organisaation kehittämisprosesseissa. Kirkon konsultit toimivat seurakunnissa yhteistyössä hiippakuntien kanssa ja tarkempia tietoja hiippakuntien alueella toimivista konsulteista saa tuomiokapituleista.

Mistä löydän kirkon työnohjaajan?

Työnohjaus on oman tai työtiimin työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjauksen tavoitteena on auttaa siihen osallisena olevia tahoja löytämään uusia näkökulmia, lähestymistapoja ja ratkaisuja työhön, työskentelyprosesseihin ja niistä nouseviin haasteisiin ja/tai tukea osallistuvien työssäjaksamista sekä työn laadukasta tekemistä.

Oman hiippakunnan alueella toimivista työnohjaajista saa lisätietoja tuomiokapitulien sivuilta. Joissakin suurissa seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä on omat yhteyshenkilönsä työnohjaukseen liittyvissä kysymyksissä.

Kirkon työnohjaajakoulutusta järjestää Kirkon tutkimus ja koulutus.

Takaisin sivun alkuun