Kirkon John Vikström -liikkuttajapalkinto

Liikkeen vähentyminen on suuri kansallinen haaste. Seurakunnat ovat vahvistaneet viime vuosina liikkeen merkitystä kaikessa toiminnassaan. Varsinkin nuorisotyö ja varhaiskasvatus on kehittänyt ja tehnyt entistä tavoitteellisemmaksi liikkumista yhteyden ja hyvinvoinnin lisääjänä. 

Yksi tapa liikkeen merkityksen korostamiselle on tuoda näkyväksi hyviä esimerkkejä. Tästä syystä jaetaan Kirkon John Vikström -liikuttajapalkintoa.  

Ehdota: Kuka ansaitsee vuoden 2023 John Vikström -liikuttajapalkinnon?

Lapsista noin kolmannes ja aikuisista noin neljännes täyttää liikkumissuosituksen. Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten keskuudessa vastaavat luvut ovat vieläkin alhaisempia.

Seurakuntien on liityttävä entistä vahvemmin liikkumattomuuskriisin ratkaisijoihin.

Hyvät ja positiiviset esimerkit vaikuttavasta työstä toimivat inspiraationa tässä pyrkimyksessä, ja niiden merkitys korostuu erityisesti. Sen vuoksi jaetaan taas Kirkon John Vikström -liikuttajapalkinto vuoden 2023 liikuttajalle.

Ehdota henkilöä tai yhteisöä palkinnon saajaksi! Palkinnon myöntämisen perusteita ovat erityisesti eettisten arvojen edistäminen liikunnassa ja urheilussa, kirkon liikunta- ja urheiluyhteistyön edistäminen, inhimillisyyttä ja ihmisen arvoa edistäv pitkäjänteinen työ tai uusi innovaatio liikunnassa sekä ulkopuolisuuden ehkäisy liikunnan ja urheilun keinoin.

Lähetä ehdotuksesi palkinnon saajaksi perusteluineen perjantaihin 9.2.2023 klo 15.00 mennessä. Voit tehdä sen tämän lomakkeen kautta.

Lisätietoja: Ville Kämäräinen, asiantuntija Kirkkohallitus ville.kamarainen@evl.fi, 040 3547 072

Palkinnon säännöt

1. Kirkkohallituksen täysistunto myöntää vuosittain Kirkkohallituksen perustaman Kirkon John Vikström -liikuttajapalkinnon.  

2. Palkinto voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle.  

3. Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat tehdä sekä yksittäiset henkilöt että yhteisöt. Ehdotukset valmistelee kirkon liikunta- ja urheiluneuvottelukunta. Kirkkohallituksen täysistunto voi myöntää palkinnon myös ilman ulkopuolelta tullutta ehdotusta.   

4. Palkinnon myöntämisen perusteita ovat erityisesti:  

– Eettisten arvojen edistäminen liikunnassa ja urheilussa,  

– Kirkon liikunta- ja urheiluyhteistyön edistäminen,  

– Inhimillisyyttä ja ihmisen arvoa edistävä, pitkäjänteinen työ tai uusi innovaatio liikunnassa,  

– Syrjäytymisen ehkäisy liikunnan ja urheilun keinoin.

Palkitut:

Liikkuva seurakunta

Seurakuntia varten on seurakunnissa luotu Liikkuva seurakunta -toimintamalli, jota saa “avoimella lähdekoodilla” vapaasti käyttää.

Liikkuva seurakunta
Takaisin sivun alkuun