Hartausohjelmia toteuttavien vastuu

Kristillisten hartausohjelmien valvontaelimen ohjeet hartausohjelmiin. Hartausohjelmia toteuttavien vastuulla on, että he noudattavat hartausohjelmille asetettuja sisältöohjeita sekä välittävät kaikki tarvittavat sisältötiedot.

Hartausohjelmien valvontaelin (20.11.2019)

1. Hartausohjelmissa kukin kirkkokunta ja kristillinen yhteisö voi tuoda esille oman uskontulkintansa. Ohjelmissa voidaan käsitellä niitäkin uskonkysymyksiä, joista mainitut kirkot ja yhteisöt ovat keskenään eri mieltä. Toisten tulkintapoja tulee kunnioittaa eikä niitä vastaan tule hyökätä.

2. Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Sukupuolta, ikää, alkuperää, kieltä, uskontoa, vakaumusta, terveydentilaa, vammaisuutta ja muuta henkilön ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. Hartausohjelmissa ei saa esiintyä syrjintää, eikä yksilöön tai kansanryhmään kohdistuvan vihan lietsontaa. (Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet, OTS 5)

3. Kun hartausohjelmissa käsitellään ajan ilmiöitä ja keskustelunaiheita, puhuja ei saa toimia tuomarina keskeneräisissä kiistakysymyksissä eikä esittää yksipuolisia tai halventavia väitteitä.

4. Jumalanpalveluksessa saa ilmoittaa kolehdin ja sen kohteen, mutta ei vedota erikseen radiokuuntelijoihin, televisiokatselijoihin tai verkon kautta ohjelmaa vastaanottaviin. Yle ei saa lähettää mainontaa televisio- tai radio-ohjelmistojensa eikä verkossa tarjoamiensa palvelujen yhteydessä (OTS 30). Kielto koskee myös rahankeräyksiä yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Erityistilanteissa vastaava toimittaja voi hakea poikkeuslupaa Ylen vastuulliselta taholta.

5. Hartausohjelmien vastaavat toimittajat ovat valvontaelimen esittelijöinä. Vastaavien toimittajien tulee läheisessä yhteistyössä valvontaelimen kanssa huolehtia siitä, että hartausohjelmien sisältö täyttää ne eettiset vaatimukset, jotka Yleisradio asettaa kaikelle tuotannolleen (OTS). Lisäksi tulee noudattaa niitä ohjeita, joita Kirkon viestintä on antanut hartausohjelmia koskien.

6. Hartausohjelmissa esiintyvä henkilö on velvollinen antamaan vaadittavat tiedot ohjelmassa käytetystä musiikista ja kirjallisuussitaateista sekä muusta, esim. kuvallisesta materiaalista, joka kuuluu tekijänoikeuslain piiriin.

7. Yhteiskunnallisissa ja kirkollisissa vaaleissa ehdokkaina olevien esiintymistä koskevat periaatteet määrittelee OTS (35) sekä Vaaliehdokkaiden esiintymisen periaatteet (21.11.2016). Ennen vaaleja lähetettävissä ohjelmissa ei pääsääntöisesti sovelleta esiintymisrajoituksia. Hartausohjelmissa tulee kuitenkin huolehtia siitä, että kukaan ei saa erityistä etua muihin ehdokkaisiin nähden. Jos hartausohjelmassa puhuva henkilö on ehdokkaana vaaleissa, suositellaan häntä ottamaan yhteyttä vastaavaan toimittajaan ehdokkuuden varmistuttua. Päätökset esiintymisestä tekee vastaava toimittaja ja mahdolliset kiistakysymykset ratkaisee Kristillisten hartausohjelmien valvontaelin.

8. Vastaavalla toimittajalla on halutessaan oikeus ohjelman ennakkotarkastukseen.

9. Valvontaelin voi kieltää hartausohjelmissa esiintymästä henkilön, joka ei seuraa näitä ohjeita.

Muualla verkossa

Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet »

Takaisin sivun alkuun