Ylemmän pastoraalitutkinnon suorittaminen

Ylemmän pastoraalitutkinnon opinto-oikeutta haetaan tuomiokapitulilta. Hakemukseen sisällytetään hiippakuntadekaanin kanssa laadittu henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Siihen kootaan mahdolliset jo aiemmin suoritetut, hyväksiluettaviksi esitettävät opinnot sekä suunnitelma ylemmässä pastoraalitutkinnossa suoritettavista opinnoista. Esimerkiksi teologinen jatkotutkinto (TL/TT) korvaa yleensä tutkinnon sisältämät teologiset opinnot ja tutkielman.

HOPS:n laatimisessa pidetään tärkeänä tutkinnon laaja-alaisuutta. Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että henkilökohtaisen opintosuunnitelman teologisissa opinnoissa hyödynnetään kirkon erityiskoulutuksia monipuolisesti. 

Opinnot suoritetaan HOPS:n mukaisesti. Tutkintoon sisältyy kehittämishankkeen raportti tai teologinen tutkielma (20 op), jonka tulee liittyä tutkintoon sisältyvään johtamiskoulutukseen, teologisiin opintoihin tai opiskelijan työhön kirkossa sekä sisältää aiheen käsittelyä teologisesti syventävän ja reflektoivan osion.

Löydät tämän sivun sivupalkista ladattavina tiedostoina HOPS-lomakkeen, Ylemmän pastoraalin suunnitelman sekä Ylemmän pastoraalin tutkielmaohjeet.

Tuomiokapituli hyväksyy tutkinnon

Suoritettuaan HOPS:n mukaiset opinnot opiskelija toimittaa todistukset opinnoista ja kehittämishankkeen raportin tai teologisen tutkielman tuomiokapitulille. Tuomiokapituli arvioi opintojen kokonaisuutta ja päättää tutkinnon hyväksymisestä. Tarvittaessa tuomiokapituli voi edellyttää opintojen täydentämistä.

Tutkinnon hyväksymisen yhteydessä järjestetään yleensä päätöskeskustelu, jossa keskustellaan kehittämishankkeen tai teologisen tutkielman sisällöstä. Tuomiokapituli antaa tutkintotodistuksen.

Takaisin sivun alkuun