Seurakuntahallinnossa sovellettava lainsäädäntö

Seurakuntahallinnon kannalta tärkeimpiä säädöksiä ovat kirkkolaki (652/2023) ja kirkkojärjestys (657/2023). Kirkollisesta lainsäädännöstä on tarkempaa tietoa näiden verkkosivujen lainsäädäntöä koskevassa osiossa. Kirkollisen lainsäädännön lisäksi seurakuntahallinnossa sovelletaan kirkkolaissa tarkemmin säädetyllä tavalla myös yleisiä hallinto-oikeudellisia periaatteita ja hallinnollisia lakeja, kuten hallintolakia (434/2003), julkisuuslakia (621/1999) ja kielilakia (423/2003). Lisää tietoa eri tehtävissä ja työaloilla sovellettavasta lainsäädännöstä löytyy myös näiden asiakokonaisuuksien omilta sivuilta.

Takaisin sivun alkuun