Yhteys ja viestintä

Lue Millenniaalien kirkko -blogit

Blogit

Kuuntele Kirkko kiinni? -podcastit

Kirkko kiinni? -podcast on kuunneltavissa Spotifyssä, Apple Podcastissa, Deezerissä sekä Speakerissa

Kirkko kiinni? -podcast

Millenniaalien kirkko -hankkeen viestintäkokeilut

Viestintäkokeilujen tavoitteena on löytää uusia tapoja sanoittaa kirkon sisältöjä kohderyhmälähtöisesti ja näin löytää millenniaalikohderyhmiä puhuttelevia teemoja. Lisäksi etsitään yhteistyömallia tuottaa sisältöä yhdessä jo olemassa olevien ja kohderyhmiä tavoittavien vuorovaikutuskanavien kanssa.

Sisältöyhteistyö Hidasta elämää -sivuston kanssa

Hidasta elämää -yhteistyön tavoitteena on ollut vahvistaa positiivista mielikuvaa kirkosta ja tukea ihmisten henkistä hyvinvointia. Olemme tuottaneet sisältöjä kirkon ja kristinuskon kannalta keskeisistä teemoista ja lähteneet vuorovaikutukseen kirkon kannalta kriittisten kohderyhmien kanssa siellä, missä he etsivät vastauksia elämänsä merkityksellisiin kysymyksiin. Tavoitteena on ollut vuorovaikutus ja dialogi sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät seuraa kirkollisia kanavia. 

Artikkelit ja sosiaalisen median sisällöt ovat tavoittaneet vuonna 2022 noin 2,1 miljoonaa henkilöä, valtaosa 25-44 -vuotiaita. Instagram-sisällöt sekä kisat pysäyttivät yhteistyöteemojen pariin, mutta myös kohderyhmää puhuttelevat artikkelit ovat saaneet hyvin lukijoita. Sisällöt saivat aikaan runsaasti positiivista vuorovaikutusta.

Sisältöyhteistyö Hidasta elämää-median kanssa pitää sisällään 11 yhteistyössä tuotettua verkkoartikkelia sekä sosiaalisen median sisältöjä millenniaali-kohderyhmää koskettavista teemoista, jotka liittyvät ahdistukseen, vanhemmuuteen, kuolemaan ja toivoon. Sisällöt on julkaistu Hidasta elämää-median alustalla ja somekanavissa. Kirkolla ja seurakunnilla on oikeudet käyttää sisältöjä omissa medioissaan.

Yhteistyö on synnyttänyt paljon positiivista vuorovaikutusta kohderyhmän kanssa ja lisännyt ymmärrystä kohderyhmää kiinnostavista teemoista.

Kun ahdistaa

Ahdistus-teemainen sarja aloitettiin vuorovaikutteisesti Hidasta elämää -Instagram-tilillä olleella kyselyllä, joka tuotti parissa päivässä yli 1500 kommenttia, joissa ihmiset sanoittivat miltä ahdistus tuntuu. Vastauksia on käytetty artikkeleissa ja ne ovat vaikuttaneet teemojen valintaan. Asiantuntijoina ja kirjoittajina ahdistusteemaisissa artikkeleissa olivat kirkon perheneuvojat Elisabeth Falck, Nina Kauppinen ja Katianna Ruuskanen. Ahdistus-teemaiset sisällöt kiinnostivat kohderyhmää teemoista eniten. Kolmas artikkeli oli Hidasta elämää sivustolla vuoden luetuin ja sain yli 187 000 lukukertaa.

Ahdistaako? – Psykoterapeutin 5 vinkkiä ahdistuksen hetkeen Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Ahdistus pitää kiinni ajatuskehässä, vaikka juuri hellittäminen helpottaisi – Näin opit hellittämään ajatuksistasi Linkki avautuu uudessa välilehdessä

5 merkkiä, joista tiedät puolisosi olevan ahdistunut, vaikka hän ei sitä sano – Ahdistunut yrittää usein piilottaa kokemuksensaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Vanhemmuus

Toinen artikkelisarja liittyy vanhemmuuteen. Kirjoittajina kehittämisjohtaja Heli Pruuki, vanhemmuuden tuen asiantuntija Hanna Rajalin ja Viestintä ja vaikuttamisjohtaja Katri Korolainen Lasten ja nuorten keskuksesta. Vanhemmuus-teemaisista artikkeleista eniten lukukertoja sai neljäs, riittämättömyyden tunnetta käsittelevä artikkeli.

Yleinen kasvatuskeino sai meidät piilottamaan todelliset tunteemme – Näin voit opettaa lapselle (ja itsellesi), että kaikki tunteet ovat hyviäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Miten lapseni voisi pitää itsestään, jos minäkin arvostelen itseäni? – Asiantuntijan 4 vinkkiä lapsen itsetunnon vahvistamiseenLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Tunnolliset äidit uupuvat ja silti kokevat syyllisyyttä – kun syyllisyys iskee kokeile näitäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Riittämättömyyden tunteen taustalla on yleensä tämä lapsuuden kokemus – se voi saada meidät suorittamaan vanhemmuuttaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kuolema

Pyhäinpäiväviikolle teimme artikkeleita ja somesisältöjä kuolema-teemasta työotsikoilla: Kirje läheisensä menettäneelle läheiselle ja Kirje edesmenneelle rakkaalle. Hidasta elämää somessa muisteltiin edesmenneitä läheisiä. Kirjoittajina Jussi Laine ja Katianna Ruuskanen.

Kenelle sytytät tänään kynttilän – Rakkaus jatkuu yli kuoleman rajojenLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Läheisen suureen suruun on vaikea löytää sanoja – Kirje rakkaansa menettäneelle ystävälleLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Tuotimme teemasta viisi kirjoitusta myös evl.fi-sivuilleLinkki avautuu uudessa välilehdessäKirjoittajina Nanna Helaakoski, Teemu Paarlahti, Minnamaria Tammisalo, John Vikström ja Rebecka Stråhlman. 

Toivo

Näin pidät toivoa elossa epätoivon hetkinä – 5 asiaa, jotka antavat toivoa ja tekevät elämästä arvokastaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Instagram reels video Kari Kanalan kanssa. Keskustelun teemana millaisissa hetkissä sinä koet toivottomuutta? Mistä löytää toivoa, kun on epätoivoinen olo? Linkki videoon. Videota on katseltu yli 100 000 kertaa.

Hidasta elämää Instagram´-tilillä seuraajia pyydettiin kertomaan, mikä ajatus tai lause antaaa sinulle toivoa. Vastauksista tuotettiin kolme toivoa tuovaa tervehdystä, jotka sopivat joulunaikaan. Seuraajilta tuli yli 1700 ehdotusta.

Somevaikuttajayhteistyö Karoliina Pentikäisen kanssa

Somevaikuttajayhteistyö oli osa Suomen ev. lut. kirkon Millenniaalien kirkko -hanketta sekä Tampereen seurakuntien kehittämistyötä. Tavoitteena edistää ihmislähtöistä kirkkoa, joka olisi relevantti myös nuoremmille sukupolville. 

Karoliina Pentikäinen on 37-vuotias Tampereella asuva viestinnän ammattilainen, pitkän linjan bloggaaja (Kolmistaan – Anna.fi) ja sosiaalisen median vaikuttaja ja kolmen lapsen äiti. Karoliinan blogi on Suomen luetuimpia ja hänellä on 21 400 seuraajaa Instagramissa, seuraajista 43% on 25-34-vuotiaita, 39% 25-44-vuotiaita. 98% seuraajista on naisia. Kirkon jäsenyys ja kristityn identiteetti ovat Karoliinalle tärkeitä ja hänelle on luontevaa puhua niiden merkityksestä myös mediassa. 

Yhteistyön tavoitteena on:

  • Vahvistaa positiivista mielikuvaa kirkosta ja olla vuorovaikutuksessa kohderyhmän kanssa positiivisella, relevantilla ja kohderyhmää puhuttelevalla tavalla.
  • Tuoda esiin ja löytää kohderyhmiä kiinnostavia kirkkoon ja kristinuskoon liittyviä teemoja
  • Käsitellä kasteen merkitystä
  • Testata sisältöteemoja ja uusia vuorovaikutuksen tapoja.
  • Tuoda esille omakohtaisia kokemuksia kristityn identiteetin merkityksestä ja lähteä aitoon vuorovaikutuksessa ja keskusteluun hengellisyyteen liittyvistä teemoista

Karoliinan Pentikäisen kanssa tuotetaan viisi sisältökokonaisuutta Instagramissa. Teemoina mm. Kirkkoon/seurakuntiin ja hyvän tekemiseen liittyvät teemat; Mitä kaikkea hyvää mahdollistan kuulumalla kirkkoon? Hengellisyys ja kristityn identiteetti osana tavallisen ihmisen arkea. Vuorovaikutus ja yhteisiä sisältöjä kahden sosiaalisessa mediassa aktiivisen papin, Kari Kanalan ja Marjut Mularin kanssa. 
 

Sisällöt on julkaistu Karoliina Pentikäisen Instagram-tilillä: Karoliina Pentikäinen (@karoliina_pentikainen) • Instagram-kuvat ja -videot 

Sisällöillä on  ollut Instagramissa yhteensä yli 150 000 katselukertaa ja yli 116 000 tavoitettua tiliä.

Sisällöt ovat painottuneet Reels-videoihin ja Storieseihin. Stories sisällöt katoavat 24h jälkeen.

Esimerkkejä sisällöistä:

Nivoutuminen evl.fi uudistukseen

Millenniaalien kirkko -hankkeessa tuotettua tietoa ja kokemuksia kohderyhmistä ja viestinnällisistä kokeiluista hyödynnetään uuden evl.fi-sivuston suunnittelussa ja sisällön tuotannossa.

Sivuston uudeksi pääkohderyhmäksi on valittu 25-45 -vuotiaat uteliaat milleniaalit. Suunnittelussa on hyödynnetty hankkeessa tehtyä millenniaalisegmentointia ja pääkohderyhmäksi on valittu segmentti, avomielinen kullttuurikristitty. Sisällöissä siirretään painostusta uutis- ja tietopohjaisesta sisällöstä tunnepohjaisempaan. Uudistus pohjaa kirkon Ovet auki -strategiaan ja tulevaisuusvaliokunnan mietintöön. 

Takaisin sivun alkuun