Psykososiaalinen tuki

Jokainen voi tukea pakolaisen hyvinvointia

Turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaisina tai muina pakolaisina maahan tulleet ovat usein kokeneet kovia ja tarvitsevat henkistä tukea. Seurakunta ja sen työntekijät ja vapaaehtoiset voivat omalta osaltaan edistää turvapaikanhakijoiden ja pakolaistaustaisten jaksamista ja hyvinvointia.

Turvapaikanhakijan psyykkinen kuorma kertyy vaiheittain

  • ennen omasta maasta pakenemista siellä tapahtuvan väkivallan, konfliktin tai muun elämää estävän tilanteen johdosta
  • pakomatkan aikana äärimmäisissä uhkatilanteissa ja koettelemuksissa
  • turvalliseen maahan saavuttua ahdistavasta turvapaikkaprosessista, negatiivisista kokemuksista ja kotoutumispaineista johtuen

Toipumisen avaimet

  • Toipuakseen ihminen tarvitsee turvaa, rauhaa ja toivoa
  • Hän tarvitsee koherenssin tunnetta ja yhteyttä muihin ihmisiin
  • Hän tarvitsee sosiaalista, fyysistä ja emotionaalista tukea
  • Hänen tulee saada takaisin ote elämästä ja kyky auttaa itseä ja muita

Turvapaikanhakijoiden psyykkinen kuorma

Kotimaan ja turvapaikanhakumatkan kokemusten jälkeen turvapaikkapäätöksen pitkä odottelu luo syvää avuttomuuden ja voimattomuuden kokemusta. Omaan elämään ei voi vaikuttaa. Tiedon puute, eristyksissä oleminen, toimettomuus, passiivisuus ja usein myös heikko taloudellinen tilanne rasittaa. Samanaikaisesti kannetaan huolta perheestä ja sen turvallisuudesta. Erityinen huoli on niistä perheenjäsenistä, jotka ovat jääneet lähtömaahan tai kadonneet matkalla. Monet turvapaikanhakijat joutuvat myös muuttamaan toistamiseen uusiin majoituspaikkoihin ja jo ehkä syntyneet sosiaaliset suhteet saattavat katketa.

Kaikesta tästä henkisestä rasituksesta ja myös fyysisistä terveysongelmista huolimatta enemmistö turvapaikanhakijoista näyttää selviävän itsenäisesti tai olemassa olevien turvaverkkojen ja tukitoimien avulla.

Pienempi osa heistä tarvitsee erityistä ulkopuolista apua. Muutama prosentti tarvitsee ammattiapua, traumaterapiaa.

Psykososiaalinen tuki

Psykososiaalinen tuki on ihmisen kohtaamista erilaisissa tilanteissa, joista selviytyminen yksin on haasteellista. Se on kuitenkin tukea, jota niin seurakunnan työntekijät kuin vapaaehtoiset voivat kohtaamistilanteissa antaa. Tuki on yksittäisten ihmisten ja perheiden auttamista toipumaan ja saamaan kiinni arjen elämästä ja toimijuudesta. Psykososiaalinen tuki syntyy ennen kaikkea sosiaalisen tukiverkoston piirissä aktiivisen osallisuuden kautta. Toipumisen kautta ihminen kykenee taas selviytymään haasteellisista tilanteista ja pystyy ottamaan positiivisia askelia elämässään.

Sivun alalaidassa on linkki psykososiaalisen tuen oppaaseen, joka antaa perusteellista tietoa ja käytännön vinkkejä jokaiselle, joka haluaa olla tukemassa turvapaikanhakijoita ja pakolaisia heidän uudessa elämäntilanteessaan.

Vinkkejä kohtaamiseen ja psykososiaalista hyvinvointia edistäviin ideoihin löytyy myös hyviä käytäntöjä esittelevistä materiaaleista, joihin löytyy myös linkit sivun alareunasta. Ne ovat koostaneet Virva Nissinen ja Kaisa Aalto.

Linkkejä:

Takaisin sivun alkuun