Seurakunnat ja maahan muuttaneet

Seurakuntien toiminta eri kulttuuritaustoista tulleiden parissa on maahan muuttaneiden ja eri kulttuurivähemmistöjen kohtaamista eri tavoin.

  • Turvapaikanhakijoiden auttaminen heidän turvapaikkaprosessissaan sekä heidän jaksamisensa tukeminen
  • Toissijaista suojelua saaneiden tukeminen
  • Kiintiöpakolaisten tukeminen
  • Maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen heidän osallisuuttaan edistäen
  • Erikielisten kristillisten maahanmuuttajaryhmien jumalanpalveluselämän ja kokoontumisten tukeminen antamalla tiloja, tuottamalla omakielistä materiaalia sekä luomalla yhteyttä suomenkielisiin kristittyihin
  • Kristinuskon opetuksen järjestäminen kristinuskosta kiinnostuneille
  • Vuoropuhelun käyminen muiden uskontojen edustajien kanssa sekä uskonnoille yhteisten tärkeiden asioiden edistäminen
  • Asennevaikuttamistyö sekä kirkon sisällä että ulospäin
  • VaikuttamistyöTervetuloa seurakuntaan -esite

Takaisin sivun alkuun