Työnohjaajakoulutus

Kirkon työnohjaajakoulutus 60 op

Kirkon työnohjaajakoulutus on Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen järjestämä erityiskoulutus, joka antaa osaamisen ja pätevyyden työnohjaajan tehtävään kirkossa.

Koulutus soveltuu kirkon ja sen yhteydessä toimivien järjestöjen työntekijöille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon tai vastaavan aiemman opistoasteen tutkinnon ja joilla on vähintään viisi vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta.

Koulutuksen jälkeen osallistuja

  • osaa toimia työnohjaajana kirkon työntekijöille, työryhmille ja työtiimeille
  • ymmärtää syvällisesti ihmisen psykodynamiikkaa, vuorovaikutusta, ryhmäilmiöitä, työelämää, työyhteisöä, johtamista ja kirkkoa hengellisenä työyhteisönä
  • osaa hyödyntää työelämän asiantuntijuuttaan omassa työssään
  • ymmärtää itsetuntemuksen ja reflektoinnin merkityksen osana ammatillista työtä.

Koulutus vastaa Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) vaatimuksia.

Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen oppimisajattelu: Ammattitaito ja ihmisyys
Takaisin sivun alkuun