Reseptio 1992-1999

Reseptio 2/1999
Numerossa kirjoitus Yhteinen julistus vanhurskauttamisesta -asiakirjan allekirjoitustilaisuudesta sekä huomioita paavi Johannes Paavalin II:n kiertokirjeestä Fides et Ratio.

Reseptio 1/1999
Artikkeleita muun muassa puolalaisesta kansallisidentiteetistä sekä sakramenteista ja pyhistä toimituksista Suomen ev.-lut. kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon neuvotteluissa.

Reseptio 2/1998
Tiedonanto Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon välisistä 11. oppineuvotteluista, jossa aiheina Kristityn, kirkon ja uskonnonvapaus ja kirkon ja valtion suhde. Lisäksi artikkeli pohjoismaalaisesta uskontoteologiasta.

Reseptio 1/1998
Raportti ja kirjoitus roomalaiskatolisten ja reformoitujen helluntaidialogeista. Raportti Kirkko ja valtio -konferenssista aiheenaan uskonnon- ja omantunnonvapaus perustuslaissa.

Reseptio 3/1997
Kirjoituksia Euroopan toisen ekumeenisen yleiskokouksen annista sekä kokouksen päätösviesti.

Reseptio 1-2/1997
Kirjoituksia luterilais-roomalaisesta vanhurskauttamis-dialogista, sekä raportteja Kirkkojen maailmanneuvoston lähetyksen ja evankelioimisen konferenssista Brasiliasta.

Reseptio 3/1996
Luterilais-katolinen keskustelu vanhurskauttamisopista jatkuu. Kirjoituksena mm. taloudellisesta oikeudenmukaisuudesta mission haasteena.

Reseptio 2/1996
Vanhurskauttamisopin ekumeeniset haasteen Suomen ev.lut. kirkon näkökulmasta. Kirjoitus kansallisten ja uskonnollisten vähemmistöjen asemasta Romaniassa.

Reseptio 1/1996
Leuenberg-Meissen-Porvoo konsultaation raportti, Yhteinen julistus vanhurskauttamisesta, sekä raportti Tilburgin konferenssista aiheena kirkon ja valtion suhde.

Reseptio 3/1995
Sisältää Suomen evl.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksikirkon neuvotteluita ja katsauksia, lisäksi kirjoitus Turkin ja Irakin kristityistä. Matkaraporttina muun muassa eteläkorealainen ekumenia kirkkojen ja Koreoiden yhdistymisen puolesta.

Reseptio 2/1995
Sisältää mm. Piispa Huovisen katsauksen Suomen ev.lut. kirkon ekumeenisiin suhteisiin sekä vuosiraportin Strasbourgin ekumeenisesta instituutista.

Reseptio 1/1995
Tässä numerossa Piispa Vikströmin kirjoitus Porvoon yhteisestä julkilausumasta ja sen merkityksestä luterilais-roomalaiskatolisille dialogille, sekä valdolaisen ekumeenikon haastattelu.

Reseptio 3/1994
Kirjoituksia Piispa Huovisen vierailusta Vatikaanissa kardinaali Cassidyn vieraana sekä Leuenbergin neljännestä yleiskokouksesta.

Reseptio 2/1994
Matkaraportteina Pohjoismainen symposium piispanvirasta, tiedonantoina Suomen ev.lut. ja Suomen ortodoksisen kirkon välisten 4. teologisten neuvottelu, sekä kirjoitus reformaatiosta ja oppituomioista.

Reseptio 1/1994
KUO:n teologisten asiain jaoston vastaukset Faith and Order -jaoston teettämään kyselyyn, matkaraportti Uppsalan 400-vuotisjuhlaan osallistumisesta sekä kirjoitus kardinaali Cassidyn vierailusta.

Reseptio 3/1993
Raportteja, katsauksia sekä mm. Simo Peuran kirjoitus kirkon ja valtion suhteiden teologiasta.

Reseptio 2/1993
Santiagon maailmankonferenssin valmistelukokouksesta, piispa Peuran arviointia oppituomioiden purkamisesta sekä piispa Huovisen matkaraportti Rooman vierailusta.

Reseptio 1/1993
Kirjoitus Porvoon yhteisen julkilausuman valmistelusta, Lutherin teologiasta katolisten ja luterilaisten yhteisenä oppimisen kohteena, sekä muita katsauksia ja raportteja.

Reseptio 1/1992
Ensimmäisessä numerossa mm. tiedonanto Suomen ev.lut. kirkon ja Venäjän ortodoksikirkon 9. teologisista oppikeskusteluista sekä raportti Vapaakirkon, helluntaiseurakuntien ja Suomen ev.-lut. kirkon neuvottelukokouksesta.

Takaisin sivun alkuun