Hengellinen tuki

Seurakunta maahanmuuttajan kodiksi

Suurin osa maahanmuuttajista on taustaltaan kristittyjä, mutta harva heistä on luterilainen. Monet löytävätkin tutun kirkkokunnan tai kristillisen yhteisön myös Suomesta. Kaikilla paikkakunnilla ei kuitenkaan löydy omaa kristillistä yhteisöä, jolloin luonnollinen paikka toimia on luterilainen seurakunta.

Tervetuloa – kaikilla kielillä. Vieraskielisen työn opas seurakunnille

Kristityksi kääntyvän tukena

Kirkon jäseneksi voi liittyä Suomen kansalainen sekä ulkomaalainen, jolla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Suomessa asuva, kotikuntaa vailla oleva ulkomaalainen voi liittyä kirkon jäseneksi, jos hän on osallistunut seurakunnan toimintaan kolmen kuukauden ajan. ((KL 1:3§) – 8.11.2013/797)

Maahanmuuttajatyö on luonteeltaan usein ekumeenista, jolloin kokoontumisia voidaan järjestää yhteistyössä eri kristillisten yhteisöjen kanssa.

On hyvä, että hengellistä tukea on saatavilla omalla kielellä. Lisäksi tarvitaan kristittyjen yhteyttä, joka syntyy, kun seurakunta on yhdessä koolla.

Erikielisiä messukaavoja

Kirkkohallitus on tuottanut erikielisiä messukaavoja seurakuntien ja kristillisten järjestöjen käyttöön. Ne ovat sovellettavissa omiin tarpeisiin. Englanninkielistä liturgista materiaalia löytyy kootusti täältä.

Katekismuksia eri kielillä

Löydät eri kielisiä katekismuksia täältä.

Selkokieli avuksi

Selkokieli toimii hyvin myös maahanmuuttajatyön apuvälineenä. Evankeliumikirjan selkomukautukset ovat hyvä lähtökohta silloin, kun kielitaito on vielä auttava.

Takaisin sivun alkuun