Kirkon työntekijän ydinosaaminen

Kirkon ammattien ydinosaaminen muodostuu sekä kirkon ammateille yhteisestä ydinosaamisesta että kullekin ammatille ominaisesta ydinosaamisesta.

Kirkon ammattien ydinosaamiskuvaukset -logo.

Ydinosaamiskuvaukset löytyvät verkkojulkaisusta: kirkonydinosaaminen.fi.
Kirkon missio muodostaa perustan kirkon erilaisille tehtäville ja ammateille. Kuvaukset on tarkoitettu seurakuntien, työntekijöiden, opiskelijoiden ja kouluttavien organisaatioiden käyttöön. 

Ydinosaamiskuvaukset pohjautuvat kirkon ammattien yhteiseen ydinosaamiskuvaukseen, sillä ammattien kehittyessä yhteisestä osaamisesta on tullut yhä keskeisempää. 

Tässä vaiheessa seuraaville kirkon ammateille ja erityistehtäville on valmisteltu ammatillinen ydinosaamiskuvaus:

 • diakonian viranhaltija
 • kanttori
 • lastenohjaaja
 • lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja
 • nuorisotyönohjaaja
 • oppilaitostyöntekijä
 • pappi
 • perheneuvoja
 • sairaalapappi
 • suntio
 • vammaistyön ja viittomakielisen työn työntekijä
 • varhaiskasvatuksen ohjaaja.

Kirkon ammattien ja erityistehtävien ydinosaamiskuvausten ohella käytössä on 2016 valmistunut lähetystyöntekijän ydinosaamiskuvaus. Se on valmistunut suunniteltaessa lähetystyöhön valmentavaa Kansainvälisen työn erityiskoulutusta (KTEL) 35 op.

Takaisin sivun alkuun