Luomistyön monimuotoisuus

Työskentelyn tavoitteena on tunnistaa ympäröivän maailman monimuotoisuutta sekä niitä asioita, jotka voivat estää meitä kunnioittamasta sitä.

Vaihe 1. Lämmittely

Kesto n. 20 min. Orientaatiovaiheessa työstetään omaa maailmankuvaa. Pohdintoja jaetaan yhdessä ja hahmotetaan, kuinka monimuotoiselta maailma voi eri silmin katsottuna näyttää.

 • Jokainen miettii hetken, millaisena näkee maailman. Miten kuvailisi maailmaa? Voi joko miettiä itsekseen tai kirjoittaa, piirtää, muovailla, etsiä kuvia netistä, valita korteista jne.
 • Käykää läpi jokaisen ajatukset. Yhden jakaessa ajatuksiaan muut eivät kommentoi, vain kuuntelevat.

Jokaisella on omanlaisensa kuva ja käsitys maailmasta. Kun pysähdymme kuuntelemaan, miten toinen maailman näkee, voimme huomata siinä sekä yhteistä että eroavaisuutta omiin käsityksiimme. Voimme myös oppia uutta ja kuulemamme saattaa muovata käsitystämme – avata silmiämme jollekin, mitä emme ole ennen nähneet. Jumalan luoma maailma on niin laaja ja moninainen, että yksittäisenä ihmisenä emme useinkaan näe kaikkea, mitä sieltä voi löytää. Yhdessä näemme enemmän.

 • Miettikää vielä rauhassa, oliko jonkun ajatuksissa jotain sellaista, mitä et itse ole tullut ajatelleeksi tai mikä puhutteli sinua tänään erityisellä tavalla? Näitä ajatuksia ei tarvitse jakaa ääneen.

Vaihe 2. Keskustelu

Kesto n. 40 min. Mieti ryhmän tilanteen mukaan, mitä kohtia mietitään itsenäisesti, mitä jaetaan ja mistä keskustellaan. Varmista, että keskustelu pysyy turvallisena sekä kunnioittavana vaikka asioista olisikin erilaisia ajatuksia.

Lukekaa 1. Moos. 1: 1–24.

Merismi tarkoittaa sitä, kuinka kuvaamalla kahta vastinparia kuvataan oikeastaan kaikkea niiden väliltäkin. Esimerkiksi Ilm. 22:13 Jumala sanoo olevansa alfa ja omega, alku ja loppu, eli kaikki. Samaa näkyy myös ensimmäisessä luomiskertomuksessa, jossa Jumala mm. erottaa valon ja pimeyden, meren ja maan jne.

 • Miettikää yhdessä mitä kaikkea näemme maailmassa luomiskertomuksen dikotomioiden, eli kaksijakoisuuksien, ulkopuolella. Mitä maailman monimuotoisuus kertoo Jumalasta?

Luomiskertomus kertoo meille myös tärkeää viestiä siitä, kuinka olemme ihmisinä Jumalan luomia. Kuinka hän katsoi kaikkea luomaansa ja näki sen olevan hyvää.

 • Mieti, miltä tuntuu ajatus, että Jumala on luonut sinut ja todennut, että sinä olet hyvä. Mitä sinulle merkitsee, että olemme kaikki Jumalan luomia ja hänen silmissään hyviä?

Muusta luomisesta tuttu dikotomisuus näkyy myös ihmisen luomisessa. ”–mieheksi ja naiseksi hän heidät loi”. Samaan aikaan elämme kuitenkin maailmassa, jossa esimerkiksi noin 1,7 prosentilla sukupuolitetut keholliset piirteet (kuten hormonit, kromosomit ja/tai sukuelimet) eivät istu yksiselitteisesti mies-nais-jaotteluun. Niin ikään kaikki eivät identifioidu heille syntymässä määriteltyyn sukupuoleen ja suurin osakaan, jos kukaan, meistä ei istu kaikkiin niihin normeihin, joita sukupuolille annamme. Dikotomisuus laajenee siis tässäkin. Joillekin tärkeää onkin, kuinka kertomuksessa ihminen luodaankin juuri mieheksi JA naiseksi, ei mieheksi TAI naiseksi; meissä kaikissa on feminiinisyyttä ja maskuliinisuutta, joka näyttäytyy jokaisessa uniikilla tavalla.

 • Pohdi, missä asioissa ihmisten moninaisuus on helppoa nähdä ja hyväksyä? Entä missä se on vaikeampaa ja mistä ajattelet tämän johtuvan?
 • Mitä jos maailma onkin, ihmisiä myöten, moninaisempi kuin osaamme itse ymmärtää? Jos Jumalan luomistyö on yksittäisen ihmisen kokemusmaailmaa ja ymmärrystä suurempaa? Mieti, mitä tämä ajatus herättää ja miltä se tuntuu. Miksi?

Asettamalla rajoja sille, miten Jumalan monimuotoisuus voi näyttäytyä ihmisissä, saatamme jättää piiloon jotain Jumalan luomasta maailmasta sekä itsessämme kuin muissakin. Pyrimmekö me ihmiset määrittelemään Jumalan luomistyölle rajat?

 • Keskustelkaa millä perusteella luomme rajoja Jumalan luomistyön monimuotoisuudelle. Kuka rajat saa määritellä? Ketä/mitä sillä palvelemme, ja mitä siitä seuraa; minulle, heille, joita se erityisesti koskettaa sekä maailmalle?
 • Miettikää yhdessä mitä voisimme oppia, jos ottaisimmekin Jumalan luoman maailman monimuotoisuutta vastaan ihailevalla kunnioituksella, myös itsessämme sekä muissa? Mitä ihmisyyden monimuotoisuus voisi kertoa Jumalasta?

Emme aseta rajoja vain mielessämme, vaan myös teoissamme. Luomme ja vahvistamme niitä joskus vahingossakin niin, että lopulta ne eivät vaikuta vain omassa elämässämme, vaan koko yhteiskunnassa. Laaditut rajat pudottavat kokonaan jotkut ihmiset tai piirteemme olemassaolon tai hyväksynnän ulkopuolelle.

 • Keskustelkaa, miten kohtaatte moninaisuuden muussa luomakunnassa, esimerkiksi nähdessänne auringonlaskun tai kuinka maan ja meren rajat häilyvät rannalla aaltojen tahdissa. Mitä toiminnassanne muuttuisi, jos päättäisittekin kohdata moninaisuuden ihmisissäkin samoin?
 • Miettikää konkreettisia tekoja, joilla voisitte kunnioittaa Jumalan luomistyön rikkautta sekä kauneutta luonnossa, muissa ihmisissä sekä itsessänne yhä paremmin?

Vaihe 3. Lopuksi

Kesto n. 30 min. Varaa päätösosion konkretiaa tavoittelevaan työskentelyyn riittävästi aikaa. Tässä työskentelyn vaiheessa suunnataan katsetta sanoista tekoihin.

 • Itsenäisesti tai parityönä: Miettikää yhdessä mitä konkreettisia tekoja voisitte yksilöinä ja ryhmänä tehdä edistääksenne Jumalan luomistyön ainutlaatuisuuden sekä monimuotoisuuden kunnioitusta ja hyvinvointia.
 • Miettikää sellaisia tekoja ja oman toiminnan muutoksia, jotka voitte toteuttaa jo tänään, mutta myös niitä, joissa voitte olla laittamassa liikkeelle suurempaakin muutosta.
 • Kirjatkaa ja jakakaa ajatuksia miettien, miten nämä ideat tulevat todeksi omassa toiminnassanne. Mikä auttaisi ideoiden toteutumisessa?

Hiljentyminen

Yleinen ilmoitus tarkoittaa sitä, kuinka voimme aavistella ja oppia jotain Jumalasta sekä hänen tahdostaan luonnon, historian ja ihmiskohtaloiden kautta; Jumalan luomistyön ja vaikutuksen kautta.

 • Oletko tänään kuullut, kokenut tai miettinyt jotain uutta, joka voisi syventää omaa tietoasi tai suhdettasi Jumalaan?
 • Pysähdy ajatusten äärelle hetkeksi (musiikin soidessa taustalla tai hiljaisuudessa).

Voitte halutessanne laulaa tai kuunnella esimerkiksi virren (mm. 135, 484 ja 902) tai Nuoren seurakunnan veisun (mm. Katson sinun kättesi töitä, Kaksi tavallista kättä, Luojan kaunein ajatus ja Sama taivas, sama maa) tai muuta musiikkia.

Lopuksi yhdessä Herran siunaus.

Työskentelyn suunnittelijat: Mio Kivelä, Juha Kilpiä, Kasper Kivistö, Havu Härmä ja Elias Pielikko

Takaisin sivun alkuun