Piispainkokouksen asiakirjat

Piispainkokouksen pöytäkirjat liitteineen ovat julkisia asiakirjoja, joissa dokumentoidaan piispainkokouksen tekemät päätökset. Esimerkiksi piispainkokouksen kirkolliskokoukselle tekemät esitykset ja lausunnot löytyvät piispainkokouksen pöytäkirjoista. Esityslistat löytyvät Domus-julkaisusta n. viikkoa ennen kokousta.

Pöytäkirjat

Pöytäkirjat

Määräykset

Piispainkokouksen kirkkolain nojalla antamat määräykset sekä papisvirkaan liittyvät kelpoisuusehdot löytyvät Kirkon säädöskokoelmasta.

Ohjeita kirkon työhön

Piispainkokous antaa ohjeita kirkon työhön, joiden tarkoitus on tukea seurakuntien ja muiden kirkollisten toimijoiden työtä.

Piispojen kannanotot ja lausunnot

Piispat voivat myös piispainkokouksen ulkopuolella ottaa piispojen kollegiona kantaa kirkon opetukseen ja ajankohtaisiin kysymyksiin.

Työryhmät tuottavat selvityksiä

Piispainkokouksen asettamat työryhmät tuottavat selvityksiä ja raportteja ajankohtaisista asioista. Ne on merkitty tiedoksi piispainkokouksen istunnossa mutta eivät edusta piispainkokouksen kantaa.

Piispainkirjeet

Takaisin sivun alkuun