Ilo 3-5

Ilo minusta ja perheestä. Ilo yhteisestä leikistä. Ilo Jumalasta.

Kuvassa naurava lapsi seisoo kädet suun edessä heinäpeltoa taustallaan.

3–5-vuotiaiden Ilo-ikäkaudella suuri osa lapsista on siirtynyt varhaiskasvatuksen piiriin vanhempien käydessä töissä tai opiskellessa. Osa käy erilaisissa kerhoissa tai harrastuksissa. Leikki on tässä vaiheessa tärkeää. Lapsen perheen kokoonpano saattaa muuttua ja samalla perhedynamiikka elää. Omat kodin ja lähipiirin ulkopuoliset kaverisuhteet alkavat muodostua.

Ilo-teema

Lapsi on ilo vanhemmille, isovanhemmille, kummeille ja muille läheisille aikuisille. Jumalan luomana jokainen lapsi on ilo Jumalalle. Hän saa iloita omasta itsestään, taidoistaan ja oppimisestaan sekä luonnosta ja sen ihmeiden tutkimisesta. Työn ja päivähoidon sekä kodin kiireiden ja huolien yhdistyessä lapsiperheen arjessa voi ilon löytymiseen tarvita erityisiä pysähtymisen hetkiä ja kokemuksia Pyhän kosketuksesta. Myös erityistä tukea tarvitsevalla lapsella ja perheellä on oikeus iloon.

Unelmia tavoiteltaviksi

 • Lapsi saa kasvaa kastettuna ja tutkia mitä se tarkoittaa. Kastamaton lapsi ja hänen perheensä kokevat olevansa tervetulleita seurakunnan yhteyteen. Kasteen mahdollisuus on myönteisellä tavalla läsnä.
 • Seurakunta vahvistaa ja tukee lapsen kokonaisvaltaista tapaa oppia ja kokea myös uskoon ja hengellisyyteen liittyviä asioita ja pohtia kysymyksiä niiden äärellä.
 • Lapselle läheiset aikuiset ja seurakunta iloitsevat lapsesta ja hänen kasvustaan. Seurakunnassa on paikka ja tilaa toimia sekä lapselle että koko perheelle. Seurakunta vahvistaa myönteistä ilmapiiriä ja tarjoaa tukea tarvitseville.
 • Lapsen luontaiselle uteliaisuudelle ja kiinnostuksen kohteille on tilaa. Hän saa kokea iloa läheisistä, elämän ja Jumalan ihmettelystä ja tutkimisesta.   
 • Lapsen luottamus omaan osaamiseen, itseen ja toisiin ihmisiin vahvistuu. Luonnon tutkiminen, luomakunnan ihmettely ja vastuullisuuden opettelu yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa on tärkeää.

Polku ulottuu kotiin ja verkkoon

Kotiseurakunta muistaa leikki-ikäistä ja hänen perhettään postilla tai viesteillä, jotka tukevat perhettä yhteiseen tekemiseen ja tuomaan kristillisiä sisältöjä 3–5-vuotiaalle leikin, laulun, tarinoiden, ilon ja ihmettelyn kautta. Seurakunnan toiminnasta tutut elementit, raamatunkertomukset, rukoukset ja musiikki saavat olla osa lapsen arkea myös kotona yhdessä läheisten aikuisten kanssa. Perhe löytää lapselle sopivaa kristillistä sisältöä myös kotiseurakunnan verkkoon tuottamasta materiaalista tai esimerkiksi valtakunnallisesta Lastenkirkko-mediasta.

Ilon kekkerit -juhlaopas

Juhlaoppaan kekkeri-ideoista jokainen seurakunta voi rakentaa oman kokonaisuuden. Ilon kekkereiden visuaalisia materiaaleja löydät täältä.

Avaa juhlaopas tästä

Polku jäsentää kokoontuvaa toimintaa

Ilo-ikäkaudella lapsille on omaa ryhmätoimintaa perhetoiminnan rinnalla. Lapsen ohella seurakunnan toimintaan kutsutaan mukaan muita perheen jäseniä ja hänelle läheisiä aikuisia esimerkiksi iltaperhekerhoihin ja messuihin. Kokoontuva toiminta on lapselle erilaisia päivä- ja iltakerhoja, pyhäkouluja ja muskareita. Perheille on leirejä, retkiä, tapahtumia, perhekerhoja ja -partiota sekä monipuolista jumalanpalveluselämää.

Polku huomioi vanhemmat ja muut läheiset

Seurakunta tuo iloa pikkulapsiperheen elämään tarjoamalla heille yhteistä tekemistä ja hetkiä pyhän äärellä esim. retkipäivissä ja perhemessuissa. Vanhemmat saavat tukea arjessa, kristillisessä kasvatuksessa ja parisuhteen kysymyksissä eri vertaisryhmien avulla, esimerkkinä perhekerhot tai vanhempainhetket. Perheiden erilaiset elämäntilanteet huomioidaan niin, että vertaisryhmiä on tarjolla myös iltaisin tai viikonloppuisin. Seurakunta etsii tapoja tarjota myös kotiin tulevaa apua sitä tarvitseville.

Kirkkovuosi rytmittää Polkua

Lapsi hahmottaa vuoden kulkua myös juhlien kautta. Synttärit, joulu ja palmusunnuntai tulevat joka vuosi, kuten kesä ja talvikin. Näitä juhlia odotetaan ja niihin valmistaudutaan yhdessä sekä kotona että seurakunnassa.

Polkua toteutetaan yhdessä eri toimijoiden kanssa

Yhteistyö auttaa tavoittamaan lapsiperheitä laajemmin, vastaamaan heidän tarpeisiinsa ja poistamaan eri toimijoiden tarjoamien palveluiden välisiä päällekkäisyyksiä. Valtakunnalliset teemapäivät, kuten Lapsen oikeuksien päivä ja Leikkipäivä tarjoavat luontevan alustan yhteisille tapahtumille. Yhteistyötä tehdään perhekeskusten, järjestöjen, kristillisten ja uskonnollisten yhteisöjen sekä muiden alueella toimivien tahojen kanssa. Yhteistyö harrastustoimijoiden kanssa tukee jo tämän ikävaiheen toimintaa.

Ilo ja silmälasit

Täältä pääset tutustumaan eri silmälaseihin.

Ammennettavaa kristinuskosta

Lapsi saa iloita kaikesta luodusta, myös itsestään Jumalan lapsena ja seurakunnan jäsenenä. Hän tuntee iloa Jumalasta taivaan isänä ja Jeesuksesta. Usko näkyy ihmettelynä, tutkimisena ja pieninä tekoina.

Kuvassa hymyilevä lapsi, jolla prinsessakruunu valahtanut silmille.
“Iloitkaa aina Herran (Jumalan) yhteydessä! Minä toistan: iloitkaa!” Fil 4:4 (UT 2020)
 • Lapsi tietää olevansa kastettu ja saa iloita kasteestaan. Sekä kastettu että kastamaton lapsi on Jumalan luoma ihme ja siksi rakas niin Jumalalle kuin vanhemmilleen ja muille läheisilleen.
 • Lapsen kastetta ja kastepäivää muistetaan perheessä yhdessä kummien kanssa lapsen syntymäpäivien yhteydessä.
 • Kaste on esillä seurakunnan varhaiskasvatuksen toiminnassa. Kastamaton tietää olevansa tervetullut ja saa ihmetellä kasteen salaisuutta yhdessä muiden kanssa.
 • Kirkko paikkana tulee lapselle tutuksi.
 • Lapsi tuo ilon jumalanpalvelukseen. Hän osallistuu messuun ja ehtoolliselle yhdessä perheensä ja kummiensa kanssa.

Raamattu ja uskontunnustus

Raamatun kertomuksiin tutustutaan ilo-ikäkaudella iloiten ja ihmetellen, lapsen kokoisen ja näköisen kerronnan, leikin ja seikkailun kautta. Tarinat ja raamatunkertomukset vahvistavat lapsen identiteettiä ja auttavat hahmottamaan ja tutkimaan ympäröivää maailmaa. Lapsi saa iloita kaikesta luodusta ja Jumalasta kaiken luojana. Toiminnallisuus ja avaran tilan luominen tutkimiselle ja lapsen kysymyksille ovat tärkeitä.

Rukous ja musiikki

Lapsi maistelee hiljaisuutta. Hän osaa oman perheensä iltarukouksen ja lastenvirsiä tai -lauluja. Ne ovat hänelle tärkeitä. Lapsi muistaa itselle läheisiä ihmisiä yhdessä vanhempien kanssa rukoillen.

Lähteellä: Tervetuloa ilon juhlaan!

 • Postia kotiin, kutsu juhliin ja tutustumaan esimerkiksi lastenkirkko.fi puuhiin 
 • Syntymäpäiväjuhla tai muu yhteinen juhla, kuten Leikkipäivä
 • “Pyhät pöhinät” – periodimainen kerho, jossa tutkitaan raamatunkertomuksia yhdessä aikuisten kanssa 
 • Leiri- ja retkipäiviä sekä “rastiratoja” luontoympäristössä
 • Kutsu osallistua päiväkerhoon, perhemessuihin tai muuhun seurakunnan toimintaan
Takaisin sivun alkuun