Mahdollistava kirkko –raamattutyöskentelymateriaali

Eilaisia saavutettavuuteen liittyviä symboleja kokoelmama esimerkiksi pyörätuoli.

Mahdollistava kirkko -materiaali on tarkoitettu keskustelun virikkeeksi, kun pohditaan, millainen yhteisö seurakunta on, ketä siihen kuuluu sekä millainen käsitys ihmisestä ohjaa suunnittelua, päätöksentekoa ja toimintaa seurakunnassa.

Mahdollistava kirkko -materiaalin idea pohjautuu kirjaan Enabling Church, joka on syntynyt Lontoossa pidetyssä Mahdollistava kirkko -konferenssissa (Enabling Church conference). Muita taustamateriaaleja ovat saavu – Kirkon saavutettavuusohjelma ja Kirkkojen Maailman Neuvoston yhteydessä toimivan vammaisten henkilöiden muodostaman EDANin uusin teologinen raportti A Gift of Being. Materiaaliin on koottu raamatuntekstejä, jotka liittyvät kristilliseen ihmiskäsitykseen sekä käsitykseen kirkosta ja seurakunnasta. Alun perin näkökulmana on ollut vammaisten ihmisten osallisuus ja osallistumisen mahdollisuuksien lisääminen kristillisissä kirkoissa ja yhteisöissä. Mahdollistavassa kirkossa, kaikkien kirkossa on tilaa monenlaisille ihmisille ja ihmisryhmille, sen tähden mukaan on otettu myös muiden yhteiskunnassa ja kirkossa usein syrjään jäävien ihmisten ja ryhmien osallisuutta koskevia keskusteluaiheita.

Materiaali on tarkoitettu niin seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kuin seurakunnan eri piirien vetäjien avuksi, siis koko seurakunnan yhdessä työstettäväksi.

Tutustu materiaaliin

Takaisin sivun alkuun