Kirkon teologikoulutustoimikunta

Kirkon teologikoulutustoimikunta on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, teologista koulutusta antavien tiedekuntien ja niiden opiskelijoiden yhteistoimintaelin.

 • Teologikoulutustoimikunnan asettaa piispainkokous. Toimikunnan jäsenet nimitetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
 • Toimikunnassa on kirkon, teologista koulutusta antavien tiedekuntien ja opiskelijoiden edustus.
 • Toimikunta mm.
  • seuraa teologisen koulutuksen tarkoituksenmukaisuutta, koulutustarpeen kehittymistä ja opiskelijavalintoja
  • kehittää kirkon ja tiedekuntien yhteistyötä
  • tukee opiskelijoiden suuntautumista kirkon virkaan kelpoistavaan koulutukseen
  • suunnittelee ja toteuttaa teologian opiskelijoiden kirkollista identiteettiä ja spiritualiteettia vahvistavaa toimintaa.
 • Toimikunta myöntää taloudellista tukea teologian opiskelijoiden opiskelijatoimintaan.
  Tuen haku toimikunnalta (versio 6.3.2024)

Teologian maisterin osallistumistodistus (portfolio)

Portfolio-ohjeet opiskelijalle (6.3.2024)
Instruktioner för portfolio (6.3.2024)

Teologikoulutustoimikunnan jäsenet 2023-2024

Kirkon edustajat:

 • piispa Bo-Göran Åstrand, puheenjohtaja
 • Kirkon tutkimus ja koulutuksen kouluttaja Henri Järvinen (uusi)
 • Kirkon tutkimus ja koulutuksen asiantuntija Eeva Salo-Kopperi
 • hiippakuntadekaani Mika Nurmi (uusi)
 • piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala (varalla piispainkokouksen pääsihteeri Kari Kopperi).

Teologeja kouluttavat yliopistot:

 • Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta: varadekaani Pekka Kärkkäinen; suunnittelija Timo Åvist (sihteeri)
 • Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunta: käytännöllisen teologian lehtori Jakob Dahlbacka (uusi)
 • Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan läntisen teologian osasto: yliopistonlehtori Suvi-Maria Saarelainen

Edellä mainittujen tiedekuntien ja osastojen teologian opiskelijoita edustavat opiskelijajärjestöt:

 • Helsingin yliopisto, Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys: Nea Similä, varaedustaja Riia Jurvanen
 • Itä-Suomen yliopisto, Fides Ostiensis: Maija Voutilainen, varaedustaja Aino Lahti
 • Åbo Akademi, Teologiska Studentföreningen vid Åbo Akademi: Anniina Krappala, varaedustaja Alexander Renqvist

Teologien ammattijärjestöt:

 • Kirkon alat: toiminnanjohtaja Paula Aaltonen
 • Suomen kirkon Pappisliitto: asiantuntija Vesa Engström

Toimikunnan sihteeri

Timo Åvist
Helsingin yliopisto
timo.avist@helsinki.fi 
Teologinen tiedekunta 
PL 3 (Fabianinkatu 33) 
00014 Helsingin yliopisto

Liitteet

Teologiakoulutustoimikunnan työjärjestys
Toimintakertomus 2022
Toimintakertomus 2021
Toimintakertomus 2020
Toimintakertomus 2019
Toimintakertomus 2018
Toimintakertomus 2017
Toimintakertomus 2016
Toimintakertomus 2015
Toimintakertomus 2014
Toimintakertomus 2013
Toimintakertomus 2012

Takaisin sivun alkuun