Eutanasia

vesi ja ranta

Eutanasialla tarkoitetaan potilaan vapaaehtoisesta ja oikeustoimikelpoisesta pyynnöstä tapahtuvaa lääkärin tarkoituksellista potilaan elämän lopettamista lääkkeitä antamalla (Suomen Lääkäriliitto). Eutanasiassa toiminnan päämääränä ja teon tarkoituksena on potilaan kuolema.

Sen sijaan tarpeettomista ja vaikuttamattomista hoidoista pidättäytyminen ja niiden lopettaminen ovat osa hyvää hoitokäytäntöä. Silloin lopettamisen päämääränä on välttää potilaalle hoidosta koituvaa epämukavuutta ja kuoleman prosessin pitkittymistä. Ajatuseroa eutanasiaan verraten kuvaa käsitepari kuoleman tuottaminen – kuoleman salliminen. Jälkimmäisestä voidaan käyttää myös käsitettä ”luonnollinen kuolema”.


Viime vuosina Suomessa on tehty kaksi Eutanasiaa koskevaa kansalaisaloitetta, joista jälkimmäinen eteni Eduskunnan käsittelyyn keväällä 2024. Voit tutustua siihen tästä. Suomen Lääkäriseuran ja Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden omaavat lääkärit ovat ilmaisseet kantansa asiaan. Aiheesta on tehty myös kansalaisten asenteita mittaavia kyselyitä.

Eutanasian yhteydessä käymme keskustelua arvokkaasta elämästä ja kuolemasta. Eutanasia haastaa ihmiskuvamme, moraalikäsityksemme ja arvomme. Pohdimme, millaiset eettiset arvot ohjaavat toimintaamme, mikä on ihmisen oikeus päättää elinpäivistä ja mikä on ihmisille hyväksi. Lakialoitteen (8.4.2024) mukaan eutanasia olisi mahdollinen silloin, kun potilaalla on sietämättömiä fyysisiä ja/tai psyykkisiä oireita, kipuja ja kärsimyksiä, joita ei voida hyvänkään saatto- tai palliatiivisen hoidon avulla ja lääketieteen keinoin olennaisesti lievittää. Potilas sairastaa parantumatonta kuolemaan johtavaa tautia ja kuolema toteutuu lähitulevaisuudessa ilman eutanasiaakin. Potilaan tilan on oltava lääketieteellisesti arvioiden toivoton, ilman toivoa paranemisesta. Lisäksi potilaan tulee olla oikeustoimikelpoinen, täysi-ikäinen ja kognitiivisesti kompetentti, hän ei saa kärsiä arvostelukykyä heikentävästä psykiatrisesta sairaudesta. Eutanasiapyynnön tulee olla harkittu ja toistuva.

Tällä hetkellä eutanasian sallivia maita on vain kourallinen: 7 % kaikista maailman valtioista sallii eutanasian. Missään eutanasiaa ole kuitenkaan ole varsinaisesti laillistettu. Sen tekijää ei vain rangaista teosta. Keskeiset syyt eutanasian vastustamiselle ovat 1. lääkärin etiikkaan (WMA, SLL) liittyvät ihmisoikeudet – joista ylimpänä on oikeus elämään. Itsemääräämisoikeuden tulkitaan olevan rajallinen oikeus. 2. Eutanasian kriteereihin liittyvä ongelmallisuus ja valvonnan haasteet. Eutanasiaan liittyy myös kaltevan pinnan ongelma: eutanasialakeja ja soveltamiskriteerejä on mm. Kanadassa, Alankomaissa ja Belgiassa laajennettu koskemaan yhä uusia potilasryhmiä.

Eutanasiaan liittyviin näkökulmiin voit tutustua alla olevien artikkeleiden ja tekstien avulla.

Takaisin sivun alkuun