Luottamuksellisuus

Seurakunnan kaiken toiminnan tulee olla sillä tavoin luottamusta herättävää, että sopimuksista pidetään kiinni ja toimitaan kaikin tavoin ennakoitavasti. Tämä vahvistaa henkistä turvallisuutta kaikkien osallistujien kohdalla. Seurakunnan toiminnan ennakoitavuus ja luotettavuus on erityisen tärkeää niille, joilla on taustallaan erilaisia vastoinkäymisiä.

Sielunhoidollisia keskusteluja käydään sekä sovitusti että ennalta suunnittelemattomasti. Seurakunnan työntekijät ja sielunhoitotyöhön koulutetut vapaaehtoiset käyvät luottamuksellisia keskusteluja. Luottamuksellisuus koskee myös niitä keskusteluja, jotka eivät välttämättä ole vaitiolovelvollisuuden tai rippisalaisuuden piirissä. Luottamuksellisuuden periaatteet on tärkeää käydä läpi varsinkin vapaa ehtoisten kanssa, mutta tarpeen mukaan myös työntekijöiden kanssa.

Luottamuksellisia keskusteluja ovat esimerkiksi pappien, diakoniatyöntekijöiden, perheneuvojien, sielunhoitajien, puhelin ja verkkoauttajien, lähimmäispalvelijoiden ja rukouspalvelijoiden käymät keskustelut. Auttavan keskustelun ydin on työntekijän tai vapaaehtoisen ja asiakkaan / seurakuntalaisen luottamuksellinen keskustelusuhde, jossa ihminen voi käsitellä kaikkia elämäänsä liittyviä asioita sekä saada sielunhoidollista tukea ja lohdutusta. Sielunhoidollinen ja terapeuttinen työskentely perustuu kaiken tasoisen turvallisuuden rakentamiseen itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Se perustuu luottamuksellisuuteen.

Työntekijät ja vapaaehtoiset ovat saaneet koulutuksen auttavan ja kunnioittavan keskustelun käymiseen. Tätä tukevat tilaratkaisut, jotka mahdollistavat ihmisarvoa ja herkkää elämäntilannetta kunnioittavan kohtaamisen sekä tapaamisessa että sitä odottaessa. Odotustilan tulee olla rauhallinen ja viihtyisä. Sen tulee viestiä ”Tervetuloa”. Keskustelutilan äänieristykseen on tärkeää kiinnittää huomiota, sillä se turvaa luottamukselliset keskustelut rauhallisessa ympäristössä.

Takaisin sivun alkuun