Yhteistyö perheiden kanssa

Lapsen kiinteä suhde vanhempiin ja muihin läheisiin ihmisiin on tärkeä. Siksi kirkon varhaiskasvatuksessa toiminnan lähtökohtana on yhteistyö perheiden kanssa.

Käytännössä yhteistyö toteutuu esimerkiksi

  • keskusteluina
  • kohtaamisina
  • perheiden tai vanhempien kokoontuvassa toiminnassa
  • jumalanpalveluselämässä (esim. vauvakirkot, kummikirkot, perhemessut)
  • kirkollisissa toimituksissa ja niihin liittyvissä tapaamisissa
  • erilaisissa juhlissa (esim. syntymäpäivät)
  • erityisenä tukena lapselle tai perheelle esim. diakonian ja perheneuvonnan piirissä
  • kotiin lähetettävän materiaalin kautta
  • verkossa

Polku-toimintamalli tarjoaa materiaalia ja välineitä perheiden kanssa toimimiseen ja vanhemmuuden tukemiseen.

Eri työntekijät kohtaavat perheitä erilaisissa tilanteissa ja elämänvaiheissa. Yhdessä perheen kanssa pohditaan ja jaetaan muun muassa tietoa ja ymmärrystä lapsesta, arvoja, kasvatustapoja ja -sisältöjä, perheen elämän ja kristillisen kasvatuksen sekä hengellisen elämän kysymyksiä. Seurakunnasta saa tukea vanhemmuuden ja myös parisuhteen kysymyksissä.

Perhe ja lapsen vanhemmat kohdataan tasavertaisesti ja kunnioittavasti. Lapselle läheisten aikuisten toimiva yhteistyösuhde kannattelee lapsen elämistä kotona ja seurakunnassa.

Seurakunnan varhaiskasvatuksessa tehdään paljon yhteistyötä myös paikkakunnan muiden varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa. Monet seurakunnat ovat mukana myös paikkakunnan neuvolatoiminnassa tai odotuaikaan liittyvässä ryhmätoiminnassa.

Perhelähtöisen seurakunnan tuntomerkit
Kodin eri katsomukset on esite tueksi perheille, joissa vanhemmat edustavat eri katsomuksia.

Takaisin sivun alkuun