Koulutuksen toteuttajalle

Kirkon henkilöstökoulutuskalenteri on Suomen ev.-lut. kirkon Kirkkohallituksen palvelu, jolla tuetaan seurakuntia kehittämään henkilöstönsä ammatillista osaamista. Kalenteriin kootaan Kirkon tutkimus ja koulutuksen sekä muiden Kirkkohallituksen yksiköiden ja hiippakuntien henkilöstökoulutustarjontaa.

Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön kokoama Henkilöstökoulutuskalenteri:

  • palvelee seurakuntien koulutussuunnittelua
  • luo yhtenäisyyttä kirkon henkilöstökoulutuksen toteutukseen (julkaisuperiaatteet ja tietojen syöttöohjeet)
  • kokoaa kattavasti tiedot koulutuksista ja verkostotapaamisista henkilöstön osaamisen kehittämisen tueksi
  • toimii välineenä kirkon henkilöstökoulutuksen toteutuman arvioinnille (koulutustarjonta ja toteuma).

Mitä koulutuskalenteri sisältää?

  • Kalenterin tarjonnassa on kolme ryhmää, joita ovat perinteiset koulutukset, joita tarjotaan tietyssä ajassa ja paikassa, koulutuksia, joita seurakunnat voivat tilata (tilauskoulutus) ja joita toteuttaja muotoilee tavoitteen, laajuuden, sisällön ja toteutustavan yhteistyössä työnantajan ja työyhteisön kanssa. Tämän lisäksi koulutuskalenteri sisältää Kirkkohallituksen ja hiippakuntien verkostotapaamisten tiedot.
  • Kirkon henkilöstön osaamistarpeisiin suunnitellut täydennyskoulutukset on jaettu kolmeen ryhmään osaamisen tason ja laajuuden mukaan: kirkon ajankohtaiskoulutus, kirkon täydentävä koulutus ja kirkon erityiskoulutus. Kirkon henkilöstökoulutuskalenterissa julkaistuissa koulutuksissa kuvataan aina koulutuksessa tavoiteltava osaaminen sekä koulutuksen laajuus opinto- tai osaamispisteinä.
  • Kalenteriin sisältyy joukko kirkon työntekijöiden osaamisen kehittämisen tarpeisiin soveltuvia korkeakoulujen sekä ammatillisten ja vapaan sivistystyön oppilaitosten tarjontaa kuten esimerkiksi tutkinnon osia, avoimia korkeakouluopintoja, erikoistumiskoulutuksia tai niiden moduuleja.

Miten edetä, jos koulutuspalvelun toteuttaja haluaa tarjota koulutuksia kalenteriin?

  • Koulutuskalenterin tarjonta on suunnattu kirkon ammateissa toimiville henkilöille.
  • Tutustu kalenterin julkaisukriteereihin (Hyväksymisperiaatteet kirkon henkiöstökoulutuskalenteriin) ja arvioi lisäksi osaamis- ja koulutustarpeita ja mahdollisia päällekkäisyyksiä olemassaolevan tarjonnan kanssa.
  • Ole yhteydessä: eeva.salo-kopperi@evl.fi

Ohjeita koulutuksen suunnitteluun ja järjestelmän käyttöön

Koulutuskalenterin vuosikello  

Koulutuskalenterin kokoaminen huhtikuussa

Koulutustietojen toimittaminen kalenteriin alkaa huhtikuun alussa. Tarvittavat käyttöoikeuspyynnöt: koulutuskeskus@evl.fi. Käyttöoikeus liitetään järjestelmässä henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen. Suositus on, että tapahtumaan tallentaessa lomakkeen luku- ja muokkausoikeudet annetaan lisäksi vähintään yhdelle organisaation jäsenelle tai koulutuksen yhteistyökumppanille.

Tietojen syöttäminen päättyy toukokuun alussa, jonka jälkeen koulutukset tarkastetaan ja hyväksytään. Kirkon tutkimus ja koulutus edellyttää, että julkaistavat koulutukset vastaavat Kirkon henkilöstökoulutuskalenterin koulutusten julkaisukriteerit -ohjeistusta.

Kirkon tutkimus ja koulutus tarkastaa määräaikaan mennessä syötetyt koulutustiedot touko-kesäkuun aikana ja on tarvittessa yhteydessä.

Koulutuskalenterin julkaisu elokuussa

Koulutukset seuraavan vuoden tarjontaan julkaistaan elokuun toisella viikolla koulutuskalenteri.evl.fi

Koulutuskalenterin täydentäminen vuoden aikana

Kalenterin julkaisun jälkeen otetaan vastaa uusia koulutusten ja verkostotapaamisten tietoja. Tapahtumat tarkistetaan ja julkaistaa 7 arkipäivän yhteydessä. Tieto julkaisua odottavasta koulutuksesta tai julkaistun koulutuksen muutokset: koulutuskeskus@evl.fi

Tietojen raportointi koulutuksen jälkeen

Koulutukset poistuvat julkaisusta tapahtuman jälkeen (lomakkeelle ilmoitettu poistumispäivämäärä). Tällöin koulutuskalenterista lähtee toteumatietopyyntö koulutuksen tietojen antajalle ja niille, joille on annettu lomakkeen muokkausoikeus. Tietojen syöttäjä tai muokkausoikeuksien haltija antaa tiedot osallistujamäärästä.

Annetut toteumatiedot näkyvät reaaliaikaisesti tilastoraportissa (evl.fi/plus Henkilöstökoulutuksen titlastot: Henkilöstökoulutuksen tilastoja – EVL Plus)

Takaisin sivun alkuun