Suositukset edellytettävästä tutkinnosta

Suositeltavat tutkinnot lastenohjaajan tehtävään

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä A 10/2020 on annettu suositus lastenohjaajan tehtävään toistaiseksi palkattavan tutkinnosta.

Lue alta aukeavasta linkistä lisää.

Tehtävä

Lastenohjaaja

Suositus lastenohjaajan tehtävään toistaiseksi palkattavan tutkinnosta

Lastenohjaajan tehtävään valittavalta edellytetään 180 osaamispisteen laajuista Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa (lastenohjaaja), joka sisältää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan lastenohjaajan tehtävässä tarvittavan erityisosaamisen, tai muuta soveltuvaa tutkintoa, jota on täydennetty riittävillä varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan tutkinnon osilla ja joka sisältää seurakunnan lastenohjaajan tehtävässä tarvittavan erityisosaamisen.

Tehtävään on kelpoinen myös

  • kirkkohallituksen nuorisotyönohjaajan viran haltijaa koskevan päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 164) ja
  • varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijaa koskevan päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 165) mukaisen tutkinnon suorittanut sekä
  • aiempien piispainkokouksen lastenohjaajaa koskevien päätösten mukaisen tutkinnon tai koulutuksen suorittanut.

Perustelut ja taustatietoa suositukseen lastenohjaajan tehtävään toistaiseksi palkattavan tutkinnosta

Perustelut ja taustatiedot

Tutkintojen nimet

  • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja, joka sisältää  tai jota on täydennetty ‘Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työympäristössä’ -tutkinnon osan (25 osaamispistettä)
  • Muut soveltuvat toisen asteen ammatilliset tutkinnot, joita on täydennetty suosituksen mukaisesti
  • Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK), nuorisotyönohjaaja
  • Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja
  • Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK), varhaiskasvatuksen ohjaaja

sekä

  • aiempien piispainkokouksen lastenohjaajaa koskevien päätösten mukaiset tutkinnot tai koulutukset

Tutkintotodistuksen kelpoisuutta osoittava lauseke

Suosituksen mukaisen kelpoisuuden sisältämän tutkintotodistuksen kohdassa ’ammattien harjoittamisesta johtuvat erityissäännökset’ todetaan seuraavaa: ”Tutkinto sisältää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan lastenohjaajan tehtävässä tarvittavan erityisosaamisen, ja se antaa pätevyyden seurakunnan lastenohjaajan tehtävään.”

Muun soveltuvan tutkinnon täydentämisestä saatu todistus tai todistukset:

Suoritetusta kelpoisuutta täydentävästä tutkinnon osasta saa ‘Todistuksen suoritetusta tutkinnon osasta’. Lisäksi koulutuksen järjestäjä voi antaa  lisätietoasiakirjan, jossa todetaan täydentämisellä saavutettu kelpoisuus seurakunnan lastenohjaajan ja /tai  varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään.

Tutkinnon täydentämisen vaihtoehdot

Suositeltavat tutkinnot ja niiden täydentäminen

Lisätiedot

Marja Pesonen


Takaisin sivun alkuun