Kirkon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto

Kirkkohallitus myöntää joka toinen vuosi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinnon. Palkinto jaetaan seuraavan kerran vuonna 2024.

Palkinnot säännöt

Palkinto myönnetään henkilölle, seurakunnalle tai muulle toimijalle. Ehdottajana voi toimia yhteisö tai yksittäinen henkilö. Palkinnon myöntämisestä päättää Kirkkohallituksen täysistunto. Valmistelutyöstä vastaa Kirkon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä yhdessä täysistunnon nimeämän jäsenen kanssa.

Palkinnon myöntämisen perusteita ovat erityisesti:

  1. Sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen
  2. Yhdenvertaisuuden edistäminen ihmisten ja ihmisryhmien kohtelussa
  3. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävien eettisten arvojen esillä pitäminen
  4. Erityisesti niiden tukeminen, jotka eniten kärsivät epätasa-arvosta ja sen seurauksista
  5. Inhimillisyyttä ja ihmisen arvoa edistävä, pitkäjänteinen työ tai innovaatio tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä.

Palkinnolla sekä nostetaan tietoisuuteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä, että edistetään näitä. Palkintona on kunniakirjan lisäksi 5 000 euron suuruinen rahapalkinto palkinnon saajan valitsemaan kohteeseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä.

Taustaa

Kirkon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto on syntynyt osana 100 tasa-arvotekoa -hanketta, jolla juhlistettiin satavuotiasta Suomea vuonna 2017. Hankkeen perustajat olivat Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE ja Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. 100 tasa-arvotekoa –hankkeen kunniatoimikunnassa (2016–2017) toimi piispa Irja Askola, jonka aloitteesta kirkon tasa-arvoteoksi perustettiin Kirkon tasa-arvopalkinto.

Useat tasa-arvoteot keskittyvät naisten aseman tasa-arvoistamiseen, mitä pidetään keskeisenä teemana kirkonkin palkinnossa. Myös laajempia tasa-arvoon liittyviä näkökulmia halutaan nostaa esille. Palkinto toimii laajempana oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä. Palkinnolla halutaan edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä niin kirkossa kuin laajemminkin yhteiskunnassa. Palkintoa ei myöskään ole rajattu koskemaan vain suomalaisia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustekoja.

Vuonna 2022 palkinnon nimeä ja myöntämisperusteita uudistettiin nostaen yhdenvertaisuuden teema paremmin esille. Kirkon tasa-arvopalkinnon uudeksi nimeksi tuli Kirkon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto.

Lisätietoja

asiantuntija

Liisa Björklund

+358504139156

Eteläranta 8
00130, HELSINKI

Takaisin sivun alkuun