Tehtävien määrittely

Tarpeiden kartoituksen jälkeen selkiytetään, mitä vapaaehtoistoiminnalta odotetaan ja mihin tarpeisiin halutaan ensisijaisesti vastata. Kaikkea ei tarvitse käynnistää kerralla, vaan liikkeelle voidaan lähteä pienin askelin. Tarpeiden kartoituksen perusteella löydetään tehtävät, joihin ihmisiä kutsutaan. Tehtävistä riippuen niissä voidaan toimia yksin, parin kanssa tai pienessä ryhmässä.

Esimerkkejä tehtävistä:

  • Ulkoiluystävä 
  • Potilasystävä
  • Harrastuskaveri
  • Laulattaja 
  • Keskusteluhetkien vetäjä  
  • Saattaja 
  • Saattohoidon vapaaehtoinen 
  • Lehdenlukija 
  • Ryhmien ohjaaja yksin tai pareittain 
  • Hartausavustaja

Vapaaehtoinen ei korvaa ammattihenkilökuntaa

Vapaaehtoiset eivät puutu hoitotoimenpiteisiin eivätkä vastaa esimerkiksi huoneiden siisteydestä tai ruoan jakamisesta. Vapaaehtoiset voivat sen sijaan helpottaa yksinäisyyttä, lisätä viihtyisyyttä sekä tuoda virkistystä ja vaihtelua potilaiden tai asukkaiden arkeen.

Takaisin sivun alkuun