Seurakunnan toiminnan arviointitaulukot

Taulukoissa muotoillaan tavoitteita ja arviointiperusteita tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta seurakuntien toiminnan eri osa-alueille. Kutakin osa-aluetta voidaan arvioida kolmella eri tasolla. 

Toiminnan eri osa-alueita tarkastelemalla seurakunta voi asettaa tavoitteita tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Taulukot sisältävät esimerkkejä, joita seurakunta voi soveltaa omaan toimintaansa ja sen kehittämiseen paikallisten tarpeiden, resurssien ja olosuhteiden mukaan.

Esimerkkien tarkoitus on kannustaa pohtimaan yhdenvertaisuuden eri ulottuvuuksia ja tasoja osana seurakuntien toimintaa ja kristityn kilvoittelua. 

Taulukkojen avulla voidaan tehdä näkyväksi seurakuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön nykyiset vahvuudet ja kehitystarpeet. Jotta seurakunnat voivat ryhtyä toimiin tilanteen korjaamiseksi. Yhden teeman kohdalla voi olla aloittelija, toisen kohdalla edelläkävijä.

Aloittelijatasoisessa seurakunnassa on havahduttu tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen toiminnan tärkeyteen ja tunnistetaan haasteita ja muutostarpeita.

Kehittyjätasolla luodaan uusia käytäntöjä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Edelläkävijätasolla ihmisarvoa edistävää, tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua tukevia käytäntöjä edistetään jatkuvasti ja niiden vaikutuksia seurataan.

Arviointitaulukot eivät tarjoa kirkon organisaatioille ja seurakunnalle toimintasuosituksia, vaan ainoastaan nostavat esille tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön eri sisältöjä. Tavoitteena ei ole vertailu muihin vaan oman toiminnan kehittäminen. Arvioijat itse pohtivat, millä tasolla oma kirkon organisaatio tai seurakunta on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttajana.

Palaa alueen etusivulle: Ovet auki kaikille

Takaisin sivun alkuun